• Informacje na temat:

    siła nabywcza pieniądz cykl koniunkturalny

Artykuły na temat: siła nabywcza pieniądz cykl koniunkturalny
  • Mówi się, że jaki poziom życia obywateli Stanów Zjednoczonych, taka kondycja amerykańskiej gospodarki. I faktycznie, spadek tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych zwykle zapowiada spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, a niejednokrotnie jest zwiastunem nadchodzącej recesji. Wobec rosnącej stopy bezrobocia bądź też spadku siły nabywczej dolara w wyniku przyspieszającej inflacji, konsumenci tracą poczucie pewności i w związku z tym redukują swoje wydatki, co najczęściej w pierwszej...

  • Srebro - kuzyn złota skazany na rozgłos

    W sierpniu spośród kilkudziesięciu instrumentów finansowych najlepszymi inwestycjami okazały się długoterminowe obligacje i metale szlachetne. Na rynku srebra obserwujemy interesujące zjawiska, które mogą zaowocować szybkim wzrostem ceny.

  • Dlaczego państwo żąda kontroli nad pieniądzem?

    Wyobraź sobie, że stoisz na czele państwa, instytucji posiadającej terytorialny monopol na podejmowanie ostatecznych decyzji w przypadku każdego konfliktu, wliczając w to konflikty z udziałem samego państwa i jego pracowników. Taki monopol oznacza, że masz prawo do nakładania podatków, czyli jednostronnego decydowania o cenie, jaką muszą zapłacić twoi poddani, abyś mógł podejmować ostateczne decyzje.