• Informacje na temat:

  skarga konstytucyjna

Artykuły na temat: skarga konstytucyjna
 • Rząd zmuszony do zniesienia opłat za skargi w brytyjskim sądzie pracy

  ​Związek zawodowy Unison wygrał w środę sprawę przed Sądem Najwyższym przeciwko brytyjskiemu rządowi dotyczącą zniesienia opłat za wniesienie skargi do sądu pracy, zmuszając władze do wypłaty około 32 mln funtów pobranych od 2013 roku.

 • Absurd skargi nadzwyczajnej

  Wraz z początkiem kwietnia do grona nadzwyczajnych środków zaskarżenia dołączyła szumnie zapowiadana skarga nadzwyczajna.

 • TK: Niekonstytucyjna wyższa składka ZUS od pracujących za granicą

  Wyższa składka na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących za granicą, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jest niekonstytucyjna - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

 • Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargi na ustawę o SKOK-ach

  Trybunał Konstytucyjny w końcu lipca zajmie się skargami na nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2013 roku. TK będzie rozpatrywać cztery wnioski - prezydenta Bronisława Komorowskiego, dwa grupy posłów PiS i grupy senatorów PiS.

 • ...niedopuszczalność wyroku. W ocenie Sejmu, skarga nie spełnia wymogów formalnych, nie zwraca się bowiem przeciwko regulacji prawnej, na podstawie której sądy rozstrzygnęły sprawę skarżącej, lecz...

 • Skarga pauliańska również dla fiskusa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym organy podatkowe mogą wykorzystywać instytucję skargi pauliańskiej w celu dochodzenia wierzytelności publicznoprawnych. Egzekwowanie przez fiskusa należności podatkowych poprzez stosowanie środka charakterystycznego dla stosunków cywilnoprawnych - pomimo iż jest niekorzystne dla samych podatników - uznane zostało przez Trybunał za działanie zgodne z Konstytucją RP.

 • ​Iustitia: Skargi sędziów na zamrożenie płac w 2012 r. - do ETPC

  Pietrzak powiedział, że mimo ogromnego szacunku dla TK nie zgadza się z tymi wyrokami. Zaznaczył, że w skargach do ETPC najważniejszym spośród zarzutów jest naruszenie przepisów dotyczących prawa...

 • Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Skarb Państwa ma prawo żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną czynność dłużnika, która doprowadziła do jego niewypłacalności. Oznacza to, że zbycie majątku w toku postępowania przed organem podatkowym z pokrzywdzeniem fiskusa może skutkować pozwaniem przed sąd cywilny osoby, która taki majątek nabyła. W takim wypadku to Skarb Państwa musi udowodnić, że podatnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wcale nie oznacza to jednak, że podatnik może pozostać...

 • ​TK: Utrata chorobowego w przypadku zarobkowania jest konstytucyjna

  ...".  TK orzekł, że konstytucyjna jest regulacja, która stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w czasie niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując...

 • Użytkowanie wieczyste - ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

  Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny rozpatrując skargę samorządowców.