• Informacje na temat:

  skarga na czynności komornika

Artykuły na temat: skarga na czynności komornika
 • ...1. Jeżeli jesteś wierzycielem lub dłużnikiem, możesz zaskarżyć każdą czynność (bądź zaniechanie czynności) komornika, składając na niego pisemną skargę....

 • Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia skarg na czynności komornika.

 • Skarga musi spełniać wymagania pisma procesowego, czyli zawierać określone dane (jak w podanym wzorze). Zaskarżyć można te działania komornika, które są niezgodne z prawem. Jeśli(...) komornika jest 7 dni od daty, gdy wykonywał czynności, które, twoim zdaniem, były niezgodne z prawem. Jeżeli wysyłasz skargę pocztą, o terminie jej złożenia decyduje data stempla pocztowego. Poniżej daty...

 • Masz długi? Uważaj, komornicy mają nowe prawa

  Komornicy sądowi zyskali nowe kompetencje. Mogą zająć rachunek bankowy dłużnika drogą elektroniczną. Komornik będzie mógł zająć kwotę w każdym miesiącu kalendarzowym, do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1400 zł netto. To zmiany, jakie od 8 września obowiązują w kodeksie postępowania cywilnego. Dzięki temu egzekucja komornicza ma być szybsza i bardziej efektywna.

 • Komornik – zmiany w przepisach

  ...obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku. Jeśli zajmie nieruchomość (działkę, dom, mieszkanie), sam może w księdze wieczystej dokonać wpisu o wszczęciu egzekucji. Skarga na czynności komornika wnoszona jest za jego pośrednictwem. Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego...

 • "Gazeta Wyborcza": Komornik będzie działać przez internet

  Za dwa miesiące będą możliwe e-egzekucje i elektroniczne zajęcia rachunków bankowych. Kto na tym straci a kto zyska? - zastanawia się dzisiejsza "Gazeta Wyborcza".

 • Mąż pani Kasi przyznał się, że narobił długów. Pisma, także od komornika, wyrzucał.

 • Wszystkie czynności podejmowane przez komornika w terenie muszą być nagrywane, a wejście siłą do domu dłużnika będzie możliwe tylko w asyście policji - zapowiedział Zbigniew Ziobro.

 • ...komornika (masz na to 7 dni od dokonania czynności komornika). Co np. można zaskarżyć?­ •Gdy komornik naliczył zbyt wysokie koszty egzekucji (niezgodne z przepisami); •gdy nie umorzył postępowania(...) prawnika Od września 2016 r. będzie nowy tryb wnoszenia skargi. Obecnie skargę składa się do sądu rejonowego, a zgodnie z nowym przepisami skarga będzie wnoszona bezpośrednio do komornika, który sam...

 • Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników

  Proces dochodzenia należności od kontrahentów jest zazwyczaj nie tylko czasochłonny, ale budzi także niepokój przedsiębiorców, w związku z niepewnością co do wypłacalności dłużnika i skuteczności egzekucji komorniczej. Otrzymanie od komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność nie oznacza jednak, że wierzyciel jest bezradny.