• Informacje na temat:

  składki na ubezpieczenie społeczne

Artykuły na temat: składki na ubezpieczenie społeczne
 • Od dłuższego czasu poszukuję pracy. Ostatnio byłam na rozmowie w dobrej firmie, gdzie, niestety, zaproponowano mi posadę na umowę zlecenie. Czy w takiej sytuacji będę miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Proszę o odpowiedź, to dla mnie bardzo ważne. Justyna Rochwicka z Kawęczyna...

 • Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności - na tym polega ulga na start, przewidziana w Prawie przedsiębiorców, jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.

 • Wiadomo już, o ile wzrosną w przyszłym roku składki na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzają osoby prowadzące działalność...

 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).

 • Składki ZUS przy zbiegu ubezpieczeń

  Mam stałą pracę (na etat), ale zamierzam dorabiać sobie na umowy zlecenia w innej firmie. Czy od takich umów będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Irena z Katowic...

 • Rolnicy na KRUS mogą liczyć na wyższe dofinansowanie składek

  KRUS: Rolnicy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie składek ubezpieczeń z budżetu. Nowelizacja ustawy pozwala na wyższe dofinansowanie składek.

 • Prowadzę niewielką firmę. Chciałabym wiedzieć, ile w przyszłym roku będą wynosić składki na ubezpieczenie społeczne? Ewa z Opola...

 • Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności

  Obowiązkiem płatnika składek (osoby fizycznej) jest terminowe regulowanie zobowiązań składkowych. Niekiedy przedsiębiorca taki może zapłacić należności z tytułu składek w terminie późniejszym niż ustawowy. Organ rentowy może bowiem - na wniosek płatnika - odroczyć mu termin płatności bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych. Prolongata taka nie zobowiązuje wtedy przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę.

 • Zamierzam otworzyć kwiaciarnię. Słyszałam, że osoby, które zakładają własną działalność gospodarcza mogą liczyć na preferencyjne składki w ZUS. Na czym polegają te przywileje? Irena z Włodawy.

 • ZUS powołuje doradców ds. ulg i umorzeń. To pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne

  W tym roku do ZUS wpłynęło ponad 37 tys. wniosków o rozłożenie należności na raty. Bez rozpoznania pozostawiono ok. 40 proc., m.in. ze względu na nieprawidłowości w dokumentacji. Aby ograniczyć liczbę błędnych wniosków, ZUS od przyszłego roku wesprze przedsiębiorców poprzez doradców ds. ulg i umorzeń. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskażą oni najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Z pomocy będzie można skorzystać nie tylko w oddziałach, lecz także zdalnie.