• Informacje na temat:

  skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2015

Artykuły na temat: skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2015
 • Rząd zdecydował, że w 2015 i 2016 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne będą takie, jak dotychczas (projekt nowelizacji ustawy...

 • Zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych

  Składki na ubezpieczenia społeczne to danina, której przedsiębiorcy nie lubią. W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi płacić składkę zdrowotną po kilka razy, choć ubezpieczony jest tylko raz.

 • Do ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji potrzebna zgoda ZUS

  Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiewa wątpliwości dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby, które równocześnie wykonują pracę najemną i prowadzą własną firmę w dwóch krajach UE.

 • Ulgi dla przedsiębiorcy w opłacie składki zdrowotnej

  Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie z tego tytułu wszystkie składki (społeczne i zdrowotną) do ZUS. Czasem przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Z preferencji tej może skorzystać, o ile spełnia odpowiednie warunki.

 • ...„Dostałem wypowiedzenie i za 3 miesiące zostanę bez pracy. Co zrobić, by nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne?” - chce wiedzieć Krzysztof L. z Zamościa.

 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).

 • ...umorzenie wymienionych należności obejmuje jednocześnie umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres (1 stycznia 1999 r. – 28 luty 2009 r.) oraz dodatkowe należności(...) poczty. Możemy skorzystać z wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej ZUS. Czas na złożenie wniosku dobiega końca, terminem ostatecznym jest 15 stycznia 2015 r. Od tej zasady istnieje tylko...

 • Sprawdź zakres ubezpieczenia szkolnego

  W roku szkolnym 2014/2015 doszło do ponad 71 tys. wypadków w placówkach oświatowych. Dlatego dyrektorzy szkół dbają o to, by uczniowie byli objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. W interesie rodziców leży to, by przed podpisaniem umowy sprawdzić zakres oraz sumę ubezpieczenia.

 • ...złożenie wniosku w tej sprawie upływa za 2 ty- godnie – 15 stycznia 2015 r. Posłowie zdecydowali, że taka abolicja jest potrzebna, bo obywatele nie mogą być poszkodowani przez niejasne przepisy. Dotyczyło(...) ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz naliczone od nich odsetki. Dotyczy to wyłącznie składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić za siebie. Te zaś, które dotyczą pracowników muszą zostać...

 • Wysokość składki zdrowotnej w 2015 r. rośnie o ponad 3 proc.

  W tym roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zapłacą składki na ZUS w wysokości 446,88 zł, zaś przedsiębiorcy ze stażem dłuższym niż 24 miesiące - 1095,37 zł miesięcznie - wynika z analizy Tax Care.