• Informacje na temat:

  składki od umów zlecenia

Artykuły na temat: składki od umów zlecenia
 • Pracuję dla dwóch różnych firm, z każdą mam zawartą umowę zlecenia. Od pierwszej opłacałam składki ubezpieczeniowe. Od drugiej, którą podpisałam dwa lata później, już nie. Czy to prawda, że teraz muszę rozliczać się z obydwu? – pyta Janina z Torunia. Do tej pory osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia...

 • Zmiany w składkach ZUS od umów zlecenia

  wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów (np. kilku umów zlecenia) będzie podlegał obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z tych innych tytułów (np. pozostałych umów zlecenia).

 • Pracuję na podstawie umów zleceń. Wiem, że od 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące odprowadzania składek do ZUS od takich umów. Na czym polegają te zmiany? Marta z Gdańska...

 • Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia utrudnią działalność firm

  Przyjęta przez Sejm ustawa, poszerzająca zakres oskładkowania umów zlecenia, uderzy w przedsiębiorców. Z jednej strony będzie trudniej im wyliczyć wartość wynagrodzenia dla osób, których zatrudniają na tego typu umowy. Z drugiej może znieść preferencyjne stawki ubezpieczeniowe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące i dorabiają dzięki zleceniom.

 • Od 1 stycznia 2016 r. zasadniczo zmieni się system odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia (członków rad nadzorczych te zmiany...

 • Miszmasz, czyli ZUS przedsiębiorcy na zleceniu

  Jeśli jako przedsiębiorcy chcemy podpisać umowę zlecenia ze zleceniodawcą, abyśmy mogli zostawić sobie uchyloną furtkę do pewnej optymalizacji kosztów ZUS-owskich, wynagrodzenie ze zlecenia powinno być wyższe niż 2443 zł. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców z tzw. "małym" ZUS-em.

 • Jeśli masz umowę zlecenie, pracodawca musi odprowadzać składki: emerytalną, rentową, zdrowotną i wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna (też warto...

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • ...« Tak, księgowa ma rację. Jeśli ma Pani kilka umów-zleceń, to zgodnie z przepisami, które weszły w życie na początku tego roku, może być konieczne opłacanie składki na ubezpieczenie społeczno(...), nie będzie wymagać składki. W praktyce oznacza to, że gdy ma Pani trzy umowy-zlecenia np. na 500  zł, 1500 zł i 1600 zł, składki wnosi się od pierwszych dwóch, bo dopiero ich suma łącznie przekracza...

 • NSZZ Solidarność i Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisały porozumienie, które ma zmienić system funkcjonowania umów cywilnoprawnych. Chodzi między innymi o uwolnienie pracodawców od ciężaru spornych składek, ale jednocześnie zaksięgowanie pracownikom (zleceniobiorcom) składek, które w tych okresach nie były odprowadzane. Obie strony zadeklarowały, że propozycje już spotkały się