• Informacje na temat:

  skłądki pracodawcy

Artykuły na temat: skłądki pracodawcy
 • Podatki i składki: Ile oddajemy państwu?

  ...3 tysiące 800 euro, a w Czechach- około 975 euro. PWC przeanalizowała także składki na ubezpieczenia społeczne. Łączna składka, zarówno pracownika jak i pracodawcy sięga 35 procent wynagrodzenia...

 • Pracodawcy, którzy nie rejestrują działalności, są bezkarni

  Pracodawcy nie boją się zatrudniać na czarno i czują się w tym względzie bezkarni - takie zdanie podziela niemal 70 proc. Polaków, którzy wzięli udział w badaniu portalu rynekpracy.pl organizowanego przy współpracy z Interią. Zaledwie 16 proc. badanych jest przeciwnego zdania. Co jeszcze Polacy sądzą o działalności w szarej strefie?

 • ...zlecenie otrzymała Pani od własnego pracodawcy – to od takiego zlecenia muszą być odprowadzone wszystkie składki. Jeśli zaś wykonuje się kilka zleceń w kilku firmach, to obowiązkowe składki płaci się od...

 • Pracodawcy unikają płacenia składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi oskładkowaniem wszystkich zleceń

  Pracodawcy unikają płacenia danin na ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi więc oskładkowaniem wszystkich zleceń, nie tylko tych do wysokości płacy minimalnej.

 • Zbyt późne dostarczenie L4 pracodawcy to niższy zasiłek

  ...zwolnienia pracodawcy. - Pracodawcy popierają wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich. Po pierwsze, zmniejsza to biurokrację, prowadzenie dokumentacji papierowej. Z minuty na minutę będziemy widzieli(...) papierowego do pracodawcy. W przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania, wysokość zasiłku jest obniżana o 25 proc...

 • - To bardzo dobry projekt, bo mamy skrajnie niesprawiedliwy system, który nakłada największe podatki na najniższe wynagrodzenia - tak ZPP komentuje pomysł niższych składek dla przedsiębiorców o niskich dochodach. Przywileje dla wybranych to dodatkowe obciążenie dla innych - oponuje Lewiatan.

 • ...umowy u pierwszego pracodawcy, drugiemu czy trzeciemu pracodawcy wystarczało złożyć oświadczenie w tej sprawie. Teraz pracownik będzie musiał dostarczyć kopie umów, od których zostały odprowadzone...

 • Na PPK pracodawcy będą płacić 2 proc. składki, pracownicy - 1,5 proc.

  Minimalna wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniesie 2 proc. po stronie pracodawców i 1,5 proc. po stronie zatrudnionych - podano na stronie KPRM w informacji na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  ...on pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Tak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy systemowej.Tak więc wykonywanie umowy o dzieło jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS(...) jest zawarta z własnym pracodawcą, lecz z innym podmiotem, ale praca na jej podstawie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Wtedy wykonawca dzieła podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych...

 • Pomoc dla płatników zalegających z płatnościami składek

  Jeżeli płatnik nie może wywiązać się z obowiązku terminowego opłacenia składek - ZUS może za pomocą prolongaty wydłużyć mu okres ich spłaty. W efekcie wyraża zgodę na późniejszy termin ich uregulowania. Jeżeli natomiast osoba taka posiada zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych, wtedy może wnioskować o możliwość ich spłaty w systemie ratalnym. Organ rentowy może też udzielić zalegającemu płatnikowi ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego.