• Informacje na temat:

  skok wspólnot

Artykuły na temat: skok wspólnot
 • Siostra ma mi przekazać dość znaczną sumę pieniędzy. Ma wspólnotę majątkową z mężem, więc faktycznie darowiznę otrzymam od nich obojga. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku, skoro według przepisów szwagier nie należy do mojej najbliższej rodziny? Ewa z Sieradza...

 • KNF: SKOK Wspólnota zawieszona

  Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK "Wspólnota". Pieniądze klientów kasy są bezpieczne.

 • ...chcieli natychmiast wycofać swoje pieniądze. W takich sytuacjach nie powinniśmy wpadać w panikę. Nasze pieniądze powierzone bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym (SKOK) są bezpieczne. Nawet jeśli bank lub SKOK ogłosi upadłość i będzie niewypłacalny, odzyskamy je dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). BGK gwarantuje zwrot pieniędzy powierzonych bankowi lub SKOK...

 • Ogłoszenie przez sąd upadłości SKOK Wspólnota

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił w piątek upadłość z możliwością zawarcia układu SKOK Wspólnota. Z wnioskiem o upadłość wystąpiła Komisja Nadzoru Finansowego. Kasa miała ok. 107 tys. członków. 96 proc. deponentów odebrało już swoje pieniądze.

 • ...ulokowali oszczędności. W przyszłym roku ma się to zmienić – banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) będą zobowiązane do udzielenia zbiorczej informacji o rachunkach zmarłego wszystkim spadkobiercom, mającym tytuł prawny do spadku. Dane te będzie można uzyskać, bo powstanie centralna informacja o rachunkach, którą będzie prowadzić Krajowa Izba Rozliczeniowa. Banki oraz SKOK...

 • Upada SKOK, która była wydmuszką?

  SKOK Wspólnota była tak słaba, że nie mogła prowadzić podstawowej działalności. Jutro upadnie. Niedawno Alior Bank przejął SKOK im. św. Jana z Kęt. Kruszy się finansowe zaplecze PiS.

 • .... Jaka część wynagrodzenia do ściągnięcia To, ile komornik zabierze na spłatę długu zależy od tego, kto zlecił odzyskanie pieniędzy, np. bank, wspólnota mieszkaniowa, osoba prywatna. Ważne(...) w bankach (także spółdzielczych i SKOK-ach), wystawi dokument „zajęcie rachunku bankowego”. Bank niezwłocznie musi przekazać środki komornikowi. Zajęcie konta nie traci ważności! To oznacza, że nawet...

 • SKOK Wołomin przedstawiał fałszywe dane?

  Wczoraj po ok. pięciu godzinach zakończyło się niejawne posiedzenie podkomisji ds. SKOK-ów. KNF dysponował wiedzą, że SKOK Wołomin ma problemy , ale przedstawiał fałszywe sprawozdania, to właśnie te procedury spowolniły proces wprowadzeni zarządu komisarycznego.

 • Dlaczego zarabiamy cztery razy mniej niż średnia UE

  ...bardziej wiarygodne. Zaciągamy długi w zagranicznych bankach. Pieniądze, które będziemy musieli oddać, wraz z odsetkami, trafią do wspólnot ekonomicznych innych państw. Polskim firmom blokuje się dostęp do zachodnich rynków Wolny rynek w Unii Europejskiej to fikcja. W praktyce nie ma granic dla towarów trafiających z krajów starej Unii na rynki państw, które do Wspólnoty dołączyły...

 • KNF szykuje plan naprawczy dla SKOK-ów

  Komisja Nadzoru Finansowego ma plan naprawczy dla SKOK-ów. KNF poinformował o przesłaniu do publicznych konsultacji projektu Rekomendacji "A-SKOK" dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w sektorze SKOK