• Informacje na temat:

  skok współnota

Artykuły na temat: skok współnota
 • ...rachunek w banku lub SKOK. Po trzecie, jeśli zostanie przekroczona kwota wolna od opodatkowania (w tym przypadku 9637 zł) w ciągu sześciu miesięcy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego na druku...

 • KNF: SKOK Wspólnota zawieszona

  Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK "Wspólnota". Pieniądze klientów kasy są bezpieczne.

 • ...chcieli natychmiast wycofać swoje pieniądze. W takich sytuacjach nie powinniśmy wpadać w panikę. Nasze pieniądze powierzone bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym (SKOK) są bezpieczne. Nawet jeśli bank lub SKOK ogłosi upadłość i będzie niewypłacalny, odzyskamy je dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). BGK gwarantuje zwrot pieniędzy powierzonych bankowi lub SKOK...

 • Ogłoszenie przez sąd upadłości SKOK Wspólnota

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił w piątek upadłość z możliwością zawarcia układu SKOK Wspólnota. Z wnioskiem o upadłość wystąpiła Komisja Nadzoru Finansowego. Kasa miała ok. 107 tys. członków. 96 proc. deponentów odebrało już swoje pieniądze.

 • ...ulokowali oszczędności. W przyszłym roku ma się to zmienić – banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) będą zobowiązane do udzielenia zbiorczej informacji o rachunkach zmarłego wszystkim spadkobiercom, mającym tytuł prawny do spadku. Dane te będzie można uzyskać, bo powstanie centralna informacja o rachunkach, którą będzie prowadzić Krajowa Izba Rozliczeniowa. Banki oraz SKOK...

 • Upada SKOK, która była wydmuszką?

  SKOK Wspólnota była tak słaba, że nie mogła prowadzić podstawowej działalności. Jutro upadnie. Niedawno Alior Bank przejął SKOK im. św. Jana z Kęt. Kruszy się finansowe zaplecze PiS.

 • ...w bankach (także spółdzielczych i SKOK-ach), wystawi dokument „zajęcie rachunku bankowego”. Bank niezwłocznie musi przekazać środki komornikowi. Zajęcie konta nie traci ważności! To oznacza, że nawet...

 • SKOK Wołomin przedstawiał fałszywe dane?

  Wczoraj po ok. pięciu godzinach zakończyło się niejawne posiedzenie podkomisji ds. SKOK-ów. KNF dysponował wiedzą, że SKOK Wołomin ma problemy , ale przedstawiał fałszywe sprawozdania, to właśnie te procedury spowolniły proces wprowadzeni zarządu komisarycznego.

 • Dlaczego zarabiamy cztery razy mniej niż średnia UE

  .... Mogą sobie na to pozwolić, bo dysponują większym zgromadzonym kapitałem niż firmy polskie.  Komentarz Janusza Szewczaka, głównego ekonomisty SKOK Generalny gubernator Hans Frank wypowiedział...

 • KNF szykuje plan naprawczy dla SKOK-ów

  Komisja Nadzoru Finansowego ma plan naprawczy dla SKOK-ów. KNF poinformował o przesłaniu do publicznych konsultacji projektu Rekomendacji "A-SKOK" dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w sektorze SKOK