• Informacje na temat:

  spis ludności polski

Artykuły na temat: spis ludności polski
 • ​Wcześniej wieś, dziś miasto. Zobacz, kto ucieka z Polski za granicę

  Za granicą, co najmniej rok, przebywa 1,6 mln Polaków - wykazał spis powszechny z 2011 r. Wśród nich ponad milion to mieszkańcy miast. Ze wsi wyjechało za granicę prawie dwa razy mniej osób (ponad(...) szybko wrócić do Polski. Przed upadkiem komunizmu i przed wstąpieniem do UE dominowały dalekie wyjazdy. Najważniejszym kierunkiem były Stany Zjednoczone. Do Ameryki jeździli głównie mieszkańcy wsi...

 • Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym w 2021 r.

  Przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zakłada skierowany ostatnio do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Polacy wracają do pracy w Polsce!

  ...konkretne dane trzeba będzie jednak poczekać. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, najbardziej kompletnym źródłem o migracjach powrotnych po 2004 r. będzie raport z narodowego spisu(...) osób z obywatelstwem polskim, które wróciły z zagranicy (zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące) , wyniosła w latach 2008-2009 odpowiednio 4,7 tys. i 5,6 tys. GUS poza statystykami...

 • GUS potwierdza: Polaków jest coraz mniej

  W końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38 mln 484 tys. osób, tj. o 12 tys. mniej niż w końcu 2013 r. - wynika z opublikowanych we wtorek danych GUS.

 • W Irlandii jest ponad 120 tys. Polaków, są najliczniejszą mniejszością

  W Irlandii mieszka ponad 120 tys. Polaków - wynika z opublikowanego w czwartek raportu irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego, opartego na najnowszym spisie ludności z końca 2011 roku. Polacy stali się najliczniejszą w Irlandii mniejszością narodową.

 • Rozmiar i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2017

  Główny Urząd Statystyczny jak co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne - w kolejnych latach 2008-2017. Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą

 • Niewiarygodne bezrobocie GUS

  Oficjalne dane są inne niż wyniki spisu powszechnego: pracuje nie 15,9 mln Polaków, tylko 14,2 mln...

 • Polska marnuje ogromny potencjał gospodarczy

  GUS kosztuje krocie, ale dane statystyczne, które zbiera, mogłyby też przynieść miliardy gospodarce. Jednak Urząd udostępnia je w nieprzyjazny sposób, uważa Maciej Bukowski z WISE. GUS nie zgadza się z zarzutami i przekonuje, że nowocześnie dzieli się danymi.

 • Wędrówka ludów

  Migracje zagraniczne to zjawisko na trwałe wpisane w historię Polski. Za okres nasilonego odpływu uznaje się zwykle dekadę lat osiemdziesiątych. W istocie, w latach 1980-1989 z Polski wyemigrowało ok. 1,2 mln osób - z czego 1,1 mln osób wyjechało na dłużej niż dwa miesiące, ale krócej niż rok.

 • GUS: Przybędzie nam 7 milionów emerytów

  Liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie w perspektywie najbliższych dekad z ok. 7 mln w 2013 r. do blisko 10 mln w 2050 r. - wynika z prognoz GUS.