• Informacje na temat:

  spółka kapitałowa

Artykuły na temat: spółka kapitałowa
 • Nie we wszystkich państwowych spółkach ścięto królewskie pensje

  ..., zadeklarowały, że także w ich spółkach córkach nowe zasady już zostały wprowadzone lub stanie się to niebawem. Ale na razie nie w grupie PZU. Dzięki temu przed ograniczeniami ustawy kominowej wciąż umyka...

 • Liczne zmiany podatkowe, jakim poddana została konstrukcja spółki komandytowo - akcyjnej zrodziły wątpliwości co do jej prawidłowej kwalifikacji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. 7 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać potraktowana jako spółka kapitałowa.

 • ​Polska spółka dwóch niemieckich koncernów górniczych zatrudni 300 osób

  Około 300 osób zamierza docelowo zatrudnić polska spółka powołana przez dwa niemieckie koncerny górnicze: Deilmann-Haniel Shaft Sinking oraz Thyssen Schachtbau. Firma będzie specjalizować się w budowie i pogłębianiu szybów kopalń.

 • SMT SA nabył 199 698 akcji spółki iAlbatros od cypryjskich spółek Onemaker oraz MKIA. Grupa Kapitałowa posiada pakiet 100 proc. udziałów najbardziej dynamicznie rozwijającej się spółki w swoim portfolio.

 • Spółki, w których najlepiej wynagradzano prezesów i wiceprezesów zarządów

  ...przepracowali w spółkach cały 2011 rok. * Raport "Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2011 roku" został wydany w lipcu 2012 przez Sedlak & Sedlak. Raport zawiera informacje na...

 • Zmiany w przepisach dotyczących spółek

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie 8 ustaw nowelizujących, które wprowadzą zmiany do Ordynacji podatkowej. Jedna z nich doprowadzi do dużych zmian jej przepisów. Jej celem jest bowiem stworzenie ram prawnych, które mają zracjonalizować i uprościć procedury podatkowe.

 • Nad granicą z Ukrainą przybędzie 220 miejsc pracy

  ...- zaznaczył wiceprezydent.  Podobne centra jak to w Przemyślu Grupa Kapitałowa Loyd otworzyła już m.in. w Krakowie, Częstochowie czy Bytomiu oraz mniejszych miastach jak Myszków i Krosno.  Jak(...) osób, docelowo 220.  Grupa Kapitałowa Loyd w ramach struktury holdingowej skupia spółki operujące głównie w sektorze HR, BPO, Contact Center i HORECA. W strukturze Grupy znajduje się Polski Holding...

 • Ł. Bugaj (DM BOŚ): Reforma OFE byłaby korzystna dla rynku kapitałowego

  Przedstawiony przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego projekt reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych przewiduje likwidację drugiego filara oszczędzania na emeryturę i zakłada przekazanie większości środków do pierwszego oraz trzeciego. Zdaniem Łukasza Bugaja z DM BOŚ jego realizacja w takiej formie byłaby korzystna dla rynku kapitałowego.

 • Czy w Polsce prezesom płaci się za wyniki?

  ...trzeba określić co uznajemy za "wynik". Jako dobre miary wyniku spółki giełdowej można uznać takie wskaźniki, które pozwalają określić, czy spółka zwiększa swoją wartość dla akcjonariuszy. Z całą(...) wynagrodzenie osób stojących na czele zarządu w niewielkim stopniu uzależnione jest od tego, jakie wyniki osiągnie spółka. Znacząco różne od zera korelacje wystąpiły także dla grupy największych spółek...

 • Zarząd notowanej na rynku NewConnect spółki Robinson dokonał przydziału 1027 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1 tys. zł.