• Informacje na temat:

  sprzedaż wierzytelności

Artykuły na temat: sprzedaż wierzytelności
 • ...cywilnego (art. 509-516) i formalnie nazywa się to cesją lub przelewem wierzytelności. Długi skupują firmy windykacyjne. Płacą za nie jedynie część ich wartości – średnio dług konsumencki kosztuje na(...) się skupem wierzytelności chętnie idą z dłużnikami na ugodę. Rozkładają należności na raty, które jesteśmy w stanie spłacać. Czasami proponują też umorzenie części zadłużenia, jeśli będziemy wypełniać...

 • Sprzedaż własnej wierzytelności

  Minister Finansów wskazał, że rozbieżności interpretacyjne w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbywanej wierzytelności zaliczanej uprzednio do przychodów oraz obliczenia straty ze zbycia takiej wierzytelności usunęła uchwała NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11.

 • Każdy, także dłużnicy, ma prawo do zachowania prywatności i ochrony danych osobowych. Niestety, nie zawsze jest to przestrzegane. Na internetowych giełdach wierzytelności przedstawiane są zbyt szczegółowe informacje (imię, nazwisko, dokładny adres), które jednoznacznie wskazują, że dana osoba nie spłaca długów.

 • Raport bieżący nr 8/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent")...

 • Windykatorzy zadowoleni z zadyszki

  ...procentowych w najbliższym czasie wpłyną na rynek wierzytelności. Firmy zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami czeka także więcej zleceń związanych z obsługą kredytów (np. hipotecznych) nagminnie(...) nie musi oznaczać, że mniej przedsiębiorstw ma problemy ze spłatą wierzytelności - uważa jednak Daria Gregorowicz z firmy Pragma Inkaso. - Wręcz przeciwnie, kredyty zaciągane są coraz chętniej. Takie...

 • Raport bieżący nr 18/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent")...

 • Raport bieżący nr 40/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie("Spółka", "Emitent")...

 • Zarząd Runicom S.A. niniejszym informuje, że Runicom S.A. podpisała ze spółką zależną umowę przelewu posiadanych wierzytelności na rzecz spółki zależnej...

 • Raport bieżący nr 44/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawo-Finansowej...

 • Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Bezproblemowa współpraca z kontrahentami, zwłaszcza w kwestiach regulowania przez nich zapłaty za towary i usługi, jest sytuacją komfortową. Dla wielu przedsiębiorców nie jest ona jednak codziennością. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w których kontrahenci nie spłacają swoich zobowiązań przez co powstają z tego tytułu wierzytelności.