• Informacje na temat:

  stawki wibor 6m

Artykuły na temat: stawki wibor 6m
 • WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) Od WIBOR zaś bezpośrednio zależy oprocentowanie wielu kredytów i lokat. W przypadku kredytów konsumpcyjnych ich maks. oprocentowanie wyznaczone jest przez(...) stawki kredytu lombardowego (nie może przekroczyć maksymalnie jego czterokrotności. Wynika to z ust. z 07.07.2005 r. o zm. ust. – Kodeks Cywilny oraz o zm. niektórych innych ustaw). Jeśli masz...

 • Zagadkowy spadek stawek WIBOR

  Stawki rynkowego kosztu pieniądza, stanowiące podstawę oprocentowania obligacji, idą w dół od końca ubiegłego roku. Początkowo tendencja ta mogła mieć źródło w politycznych zapowiedziach, dotyczących obniżek stóp procentowych. Obecnie jednak takie uzasadnienie jest raczej nieaktualne.

 • Jeśli nie WIBOR, to co? NBP mógłby ręcznie sterować rynkiem kredytów

  Zamiast WIBOR-u stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej? To nie jest wykluczone.

 • Kredyt centralnie sterowany - WIBOR powoli przechodzi do historii

  Za rok dzisiejszy WIBOR, który jest podstawą do ustalania oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych, przejdzie do historii. Mamy kilka miesięcy, aby znaleźć jego następcę. Wciąż jednak nie ma zgody co do tego, jak powinien wyglądać. Pewne jest jedno - brak alternatywy dla WIBOR-u to poważne ryzyko dla rynku finansowego w Polsce od 2020 r. Opracowanie nowego wskaźnika spoczywa na barkach jego

 • GPW Benchmark przejął rolę organizatora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, a także agenta kalkulacyjnego. 30 czerwca 2017 r. jest pierwszym dniem publikacji stawek przez nowy podmiot.

 • Oprocentowanie w dół nawet przed decyzją RPP

  Obniżenie oprocentowania kredytu o 0,25 pkt. proc. oznacza ratę niższą o około 13-15 zł miesięcznie w przeliczeniu na każde pożyczone 100 tys. zł. Choć Rada nie zdecydowała jeszcze o obniżkach stóp, to same oczekiwania graczy rynkowych spowodowały już, że WIBOR 3M spadł z poziomu 2,67 proc. w połowie sierpnia do 2,23 proc. dziś.

 • Na obligacjach zarobisz więcej niż ci się wydaje!

  Nawet 0,4 pkt proc. powyżej aktualnego oprocentowania obligacji korporacyjnych będzie można zarobić w skali trzyletniej inwestycji, jeśli sprawdzą się oczekiwania rynkowe, co do kształtowania stóp WIBOR w najbliższych latach. Każda obligacja jest obarczona ryzykiem kredytowym w przeciwieństwie do lokat bankowych, które posiadają gwarancję BFG do równowartości 100 tys. euro

 • Stopy procentowe: Podwyżka ucieszy inwestorów?

  Choć sugestię prezesa NBP dotyczącą perspektywy podwyżki stóp procentowych, wygłoszoną na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, należy traktować raczej jako ogólną refleksję, niż oficjalną deklarację, warto zastanowić się nad konsekwencjami takiego scenariusza dla rynku papierów dłużnych firm.

 • Obligacje korporacyjne: Odsetkowa konkurencja może się zaostrzyć

  Mimo nieustająco niskich stóp procentowych, a nawet możliwej perspektywy dalszego ich spadku oraz fatalnych warunków inwestowania na innych rynkach, firmy nie mają komfortu łatwego pozyskania tańszego finansowania z emisji obligacji. Inwestorów i kapitału nie brakuje, ale aby go pozyskać, trzeba się postarać.

 • Bądź gotowy na wzrost raty kredytowej

  Kredytowe eldorado nie będzie trwało wiecznie. Okres niższych rat warto wykorzystać do oszczędzania - najgorszym możliwym rozwiązaniem jest przeznaczenie dodatkowych środków na konsumpcję.