• Informacje na temat:

  staż pracy wynagrodzenie

Artykuły na temat: staż pracy wynagrodzenie
 • Staż pracy wyjęty z minimalnej pensji. Rząd daje podwyżki z budżetu pracodawców

  .... z 2018 r. poz. 2177). Autorem nowelizacji jest resort pracy, który przekonuje, że wprowadzone rozwiązania będą bardziej sprawiedliwe dla osób z dużym stażem. I, jak zaznacza, od lat o takie wyłączenie(...) zapłacić 2100 zł. W efekcie nowy pracownik mógł zarabiać praktycznie tyle samo, ile sprzątaczka z 20-letnim stażem i z wynagrodzeniem zasadniczym 1800 zł. Doliczając jej bowiem do tej kwoty 20 proc...

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wynagrodzenie w razie urlopu bezpłatnego

  Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także - przy odpowiednio długim urlopie - na wymiar urlopu wypoczynkowego.

 • Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

  Wysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. Na podstawę pensji minimalnej składają się różne składniki płacowe i tylko niektóre z nich podlegają wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego.

 • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i raty kredytu, a kwota wolna od potrąceń zależy od minimalnej płacy. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Janina, Grodzisk Mazowiecki...

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Ile muszę mieć stażu u danego pracodawcy, żeby dostać od niego odprawę emerytalną? Wiesława G.

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

 • Prestiż pracodawcy ważniejszy niż wynagrodzenie

  Młodzi ludzie wybierając staż kierują się przede wszystkim prestiżem firmy, do której aplikują, i szansą na stałe zatrudnienie. Jedynie 8 proc. studentów zwraca uwagę na wysokość wynagrodzenia, a jeszcze mniej, bo tylko 3 proc., bierze pod uwagę opinie znajomych. To wnioski z raportu "Rynek pracy 2.0" przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

 • Wynagrodzenie za efekty a nie za staż? Związki w Poczcie Polskiej na to nie pozwolą... Dotychczasowy układ zbiorowy obowiązywał od 2010 roku.