• Informacje na temat:

  staż wynagrodzenie

Artykuły na temat: staż wynagrodzenie
 • Wynagrodzenie w razie urlopu bezpłatnego

  Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także - przy odpowiednio długim urlopie - na wymiar urlopu wypoczynkowego.

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Komisja za projektem ws. wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia

  ...​Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przygotowany przez MRPiPS zakłada wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Za pozytywnym zaopiniowaniem nowelizacji projektu ustawy posłowie komisji opowiedzieli się jednogłośnie.

 • Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

  Wysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. Na podstawę pensji minimalnej składają się różne składniki płacowe i tylko niektóre z nich podlegają wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego.

 • Prestiż pracodawcy ważniejszy niż wynagrodzenie

  Młodzi ludzie wybierając staż kierują się przede wszystkim prestiżem firmy, do której aplikują, i szansą na stałe zatrudnienie. Jedynie 8 proc. studentów zwraca uwagę na wysokość wynagrodzenia, a jeszcze mniej, bo tylko 3 proc., bierze pod uwagę opinie znajomych. To wnioski z raportu "Rynek pracy 2.0" przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Od 1 stycznia wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę

  ...​Od nowego roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. W 2019 r. najniższe pensje krajowe wzrosną do 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

 • Wynagrodzenie za efekty a nie za staż? Związki w Poczcie Polskiej na to nie pozwolą... Dotychczasowy układ zbiorowy obowiązywał od 2010 roku.

 • Setki miejsc na pomorskich stażach

  Rekordową liczbę 377 miejsc stażowych przygotowało w tym roku 84 fundatorów praktyk w ramach projektu "Wakacyjny Staż 2015" w Gdańsku. Nabór chętnych rozpocznie się w poniedziałek. W minionych latach o jedno miejsce ubiegało się co najmniej pięć osób.

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.