• Informacje na temat:

  staż z urzędu pracy

Artykuły na temat: staż z urzędu pracy
 • Urząd pracy może zaproponować staż bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego. Jednak niesolidni niech uważają! Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku.

 • Mamy dziewiąty z rzędu spadek bezrobocia

  Październik był dziewiątym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w Polsce. Z szacunków resortu pracy wynika, że stopa bezrobocia spadła do 11,3 procent wobec 11,5 procent we wrześniu. Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśnił w rozmowie z IAR, że do poprawy na rynku pracy znacząco przyczynia się rozpoczęta w maju reforma służb zatrudnienia. Efekty przynosi między innymi profilowanie pomocy

 • Młode, bezrobotne osoby, mogą liczyć na wsparcie w urzędach pracy. Dwa lata temu podniesiono do 30 lat kryterium wiekowe obowiązujące przy przyznawaniu różnego rodzaju bonów. Osobom poniżej 30. roku życia urząd pracy w ciągu czterech miesięcy musi przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Mogą one też otrzymać bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie.

 • Emeryci na progu rewolucji: Od października 2017 wiek emerytalny wreszcie obniżony

  Za niecały rok kobiety mające 60 lat oraz o pięć lat starsi panowie będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową. Wystarczy, że będą mieć odpowiednio 20- lub 25-letni staż ubezpieczeniowy.

 • Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne

  ...bezrobotna, aby potem można było uzyskać skierowanie na staż z urzędu pracy, za który przysługuje wyższe świadczenie - dodaje. Praktykant zostanie też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą(...)Jego celem jest wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską jeszcze pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych...

 • OPZZ: W założeniach budżetu na 2017 r. wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat

  OPZZ w liście otwartym pyta premier i prezydenta o realizację przedwyborczych obietnic dotyczących obniżenia wieku emerytalnego. W założeniach do budżetu na 2017 r. jest wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat - zwraca uwagę centrala związkowa.

 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres...

 • Emeryci dostaną wyrównanie. Resort zmienia przepisy na ich korzyść

  Blisko 105 tys. rencistów, którym ZUS z urzędu obliczył emeryturę przed 1 marca 2017 r. niższą niż minimalne świadczenie, dostaną wyrównanie do 750 zł lub 1 tys. zł miesięcznie - w zależności od stopnia niezdolności do pracy. MRiPS zmieniło bowiem przedstawiony niedawno projekt na korzyść osób, których staż pracy był krótszy od ustawowo wymaganego.

 • Staż dla bezrobotnych

  Staż jest jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przewidzianą w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) - dalej jako: PromZatU. Szczegółowe kwestie związane z tą instytucją zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków...

 • Rewolucja w urzędach: Dyrektorzy będą powoływani. Zwolnienia w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

  Stanowiska stracą wszyscy dyrektorzy i ich zastępcy w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych instytucjach podległych rządowi. Koniec z obsadzaniem wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze konkursu. O zatrudnieniu będzie mógł decydować minister czy wojewoda.