• Informacje na temat:

  staż z urzędu pracy

Artykuły na temat: staż z urzędu pracy
 • Urząd pracy może zaproponować staż bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego. Jednak niesolidni niech uważają! Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku.

 • Mamy dziewiąty z rzędu spadek bezrobocia

  Październik był dziewiątym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w Polsce. Z szacunków resortu pracy wynika, że stopa bezrobocia spadła do 11,3 procent wobec 11,5 procent we wrześniu. Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśnił w rozmowie z IAR, że do poprawy na rynku pracy znacząco przyczynia się rozpoczęta w maju reforma służb zatrudnienia. Efekty przynosi między innymi profilowanie pomocy

 • Młode, bezrobotne osoby, mogą liczyć na wsparcie w urzędach pracy. Dwa lata temu podniesiono do 30 lat kryterium wiekowe obowiązujące przy przyznawaniu różnego rodzaju bonów. Osobom poniżej 30. roku życia urząd pracy w ciągu czterech miesięcy musi przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Mogą one też otrzymać bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie.

 • Emeryci na progu rewolucji: Od października 2017 wiek emerytalny wreszcie obniżony

  Za niecały rok kobiety mające 60 lat oraz o pięć lat starsi panowie będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową. Wystarczy, że będą mieć odpowiednio 20- lub 25-letni staż ubezpieczeniowy.

 • Staż pracy wyjęty z minimalnej pensji. Rząd daje podwyżki z budżetu pracodawców

  Do płacy minimalnej nie będą mieć wliczanego dodatku stażowego. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). Autorem nowelizacji jest resort pracy, który przekonuje, że wprowadzone rozwiązania będą bardziej sprawiedliwe dla osób z dużym stażem. I, jak zaznacza, od lat o takie wyłączenie...

 • OPZZ: W założeniach budżetu na 2017 r. wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat

  OPZZ w liście otwartym pyta premier i prezydenta o realizację przedwyborczych obietnic dotyczących obniżenia wieku emerytalnego. W założeniach do budżetu na 2017 r. jest wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat - zwraca uwagę centrala związkowa.

 • Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne

  ...bezrobotna, aby potem można było uzyskać skierowanie na staż z urzędu pracy, za który przysługuje wyższe świadczenie - dodaje. Praktykant zostanie też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą(...)Jego celem jest wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską jeszcze pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych...

 • MSWiA: Cudzoziemiec poszukujący pracy będzie musiał posiadać min. 200 zł

  Cudzoziemiec poszukujący pracy w Polsce, a także inni cudzoziemcy, m.in. wykonujący działalność gospodarczą, czy podejmujący naukę, będą musieli posiadać od 200 do 2.500 zł, na pokrycie kosztów podróży powrotnej - wynika z projektów rozporządzeń MSWiA, zamieszczonych w RCL, wykonujących upoważnienie ustawowe.

 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres...

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

  Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.