• Informacje na temat:

  staż z urzędu pracy

Artykuły na temat: staż z urzędu pracy
 • Urząd pracy może zaproponować staż bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego. Jednak niesolidni niech uważają! Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku.

 • Mamy dziewiąty z rzędu spadek bezrobocia

  Październik był dziewiątym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w Polsce. Z szacunków resortu pracy wynika, że stopa bezrobocia spadła do 11,3 procent wobec 11,5 procent we wrześniu. Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśnił w rozmowie z IAR, że do poprawy na rynku pracy znacząco przyczynia się rozpoczęta w maju reforma służb zatrudnienia. Efekty przynosi między innymi profilowanie pomocy

 • Młode, bezrobotne osoby, mogą liczyć na wsparcie w urzędach pracy. Dwa lata temu podniesiono do 30 lat kryterium wiekowe obowiązujące przy przyznawaniu różnego rodzaju bonów. Osobom poniżej 30. roku życia urząd pracy w ciągu czterech miesięcy musi przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Mogą one też otrzymać bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie.

 • Emeryci na progu rewolucji: Od października 2017 wiek emerytalny wreszcie obniżony

  Za niecały rok kobiety mające 60 lat oraz o pięć lat starsi panowie będą mogli zakończyć swoją aktywność zawodową. Wystarczy, że będą mieć odpowiednio 20- lub 25-letni staż ubezpieczeniowy.

 • Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne

  ...bezrobotna, aby potem można było uzyskać skierowanie na staż z urzędu pracy, za który przysługuje wyższe świadczenie - dodaje. Praktykant zostanie też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą(...)Jego celem jest wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską jeszcze pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych...

 • OPZZ: W założeniach budżetu na 2017 r. wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat

  OPZZ w liście otwartym pyta premier i prezydenta o realizację przedwyborczych obietnic dotyczących obniżenia wieku emerytalnego. W założeniach do budżetu na 2017 r. jest wcześniejsza emerytura, ale przy stażu 35-40 lat - zwraca uwagę centrala związkowa.

 • Praca na roli w pracowniczym stażu pracy

  Do okresu zatrudnienia zalicza się nie tylko efektywną pracę, ale również tzw. okresy zaliczalne. Należą do nich m.in. okresy pracy na roli, uwzględniane w stażu pracowniczym, przy spełnieniu ustalonych ustawowo warunków. Określa je ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wskazująca przypadki, w których praca na roli powiększa okres...

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

  Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

 • Staż dla bezrobotnych

  Staż jest jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przewidzianą w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) - dalej jako: PromZatU. Szczegółowe kwestie związane z tą instytucją zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków...

 • Emeryci dostaną wyrównanie. Resort zmienia przepisy na ich korzyść

  Blisko 105 tys. rencistów, którym ZUS z urzędu obliczył emeryturę przed 1 marca 2017 r. niższą niż minimalne świadczenie, dostaną wyrównanie do 750 zł lub 1 tys. zł miesięcznie - w zależności od stopnia niezdolności do pracy. MRiPS zmieniło bowiem przedstawiony niedawno projekt na korzyść osób, których staż pracy był krótszy od ustawowo wymaganego.