• Informacje na temat:

  stopa bezrobocia w państwach ue

Artykuły na temat: stopa bezrobocia w państwach ue
 • Jak kształtuje się stopa bezrobocia w Polsce?

  Stopa bezrobocia jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym, wyrażonym procentowo. Stanowi stosunek liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) do ilości osób aktywnych zawodowo (pracujących i poszukujących pracy).

 • Niemcy z najniższą stopa bezrobocia w historii

  Stopa bezrobocia w Niemczech w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,2 proc. wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. 6,2 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

 • Bezrobocie w Polsce obniża się szybciej niż w większości państw UE. Możliwy spadek poniżej 10 procen

  Najnowsze dane Eurostatu za okres od stycznia 2007 roku do stycznia 2015 roku wskazują, że bezrobocie w Polsce obniża się szybciej niż w innych państwach członkowskich UE. Szybszy spadek odnotowano tylko w Niemczech. Resort pracy jest zdania, że w tym roku możliwa do osiągnięcie jest jednocyfrowa stopa bezrobocia. Mają w tym pomóc programy aktywizujące bezrobotnych, zwłaszcza najtrudniejsze grupy...

 • Koniec 2016 r. z rekordowo niskim bezrobociem

  W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stopa bezrobocia pozostała na poziomie 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

 • Bezrobocie wśród imigrantów wyższe niż wśród rodowitych mieszkańców

  W 2013 roku w większości państw stopa bezrobocia wśród imigrantów była wyższa niż wśród rodowitych mieszkańców przeciętnie o ok. 5 p.p. - wynika z danych OECD. Co więcej, wskaźnik zatrudnienia wśród pracowników przyjezdnych był zazwyczaj niższy niż wśród reszty pracujących. Od tej reguły istniały jednak wyjątki.

 • Czy w Polsce istnieje jeszcze bezrobocie?

  Eurostat podaje, że w Polsce bezrobocie wynosi 4,4 proc. Natomiast według GUS wynosi 6,6 proc. W obu przypadkach są to dane za marzec. Skąd tak duże różnice? I co jest największym problemem polskiego rynku pracy, powodując, że inaczej ten rynek wygląda w bogatszych krajach UE?

 • Państwo z najniższym bezrobociem w Unii. Czy na czeskim rynku pracy naprawdę jest tak dobrze?

  Stopa bezrobocia - według BAEL - oscyluje w Czechach wokół poziomu 2,5 proc. Żadnej inny kraj w Unii Europejskiej nie może poszczycić się takimi wynikami.

 • GUS: Stopa bezrobocia w grudniu 2016 sięgnęła 8,3 proc.

  Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o bezrobociu. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2016 sięgnęła 8,3 proc (w listopadzie 8,2 proc.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.335,2 tys. wobec 1.313,6 tys. osób przed miesiącem.

 • Rekordowe bezrobocie młodych

  Aż 5,5 mln młodych mieszkańców UE nie ma zatrudnienia. Stopa bezrobocia osób poniżej 25. roku życia jest najwyższa w historii. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.

 • Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w Europie

  Według danych Eurostatu z 2017 roku wśród państw z najniższą stopą bezrobocia przodują Czechy, na drugim i trzecim miejscu są odpowiednio Niemcy i Wielka Brytania, nieco dalej Holandia, a tuż za nią, na 5. miejscu znajduje się Polska. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych województwach? Czy te zmiany są realnie odczuwane przez Polaków?