• Informacje na temat:

  stopa bezrobocia w polsce

Artykuły na temat: stopa bezrobocia w polsce
 • Rafalska: Niska stopa bezrobocia w Polsce powodem do zadowolenia

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej E. Rafalska komentując dane Eurostatu o stopie bezrobocia w Polsce na poziomie 3,4 proc powiedziała, że "jest to powód do zadowolenia" i podkreśliła, że Polska zajmuje statystycznie miejsce równorzędne z Niemcami.

 • GUS: Stopa bezrobocia w październiku 8,2 proc.

  Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 procent- poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego.

 • Jak kształtuje się stopa bezrobocia w Polsce?

  Stopa bezrobocia jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym, wyrażonym procentowo. Stanowi stosunek liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) do ilości osób aktywnych zawodowo (pracujących i poszukujących pracy).

 • Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,5 proc.

  Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,5 proc. wobec 6,6 proc. w październiku - podał GUS.

 • ​ Ukraińcy wciąż chcą pracować w Polsce, stopa bezrobocia nadal w dół

  ...pracy. W maju stopa bezrobocia może spaść do około 5,5 procent - powiedział Szwed. Według danych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9 procent(...), a pozostali pracują na podstawie wizy w zw. oświadczeniami pracodawców. Wiceminister pracy powiedział także, że realny jest spadek stopy bezrobocia w kwietniu o 0,2 punktu procentowego i dalszy...

 • Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,8 proc., wobec 3,8 proc. w październiku - podał Eurostat.

 • Malejące bezrobocie, czyli fikcja silnego rynku pracy w Polsce

  Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce przeszacowuje faktyczny stan rynku pracy. Wzrost zatrudnienia, o wiele istotniejszy wskaźnik, poprawia się tylko wśród ludzi z wyższym wykształceniem. Jeśli dodamy, że polskie społeczeństwo się starzeje i obniżył się próg emerytalny, bieżące negatywne trendy mogą się pogłębiać - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • Stopa bezrobocia w maju br. wyniosła 7,4 proc. wobec 7,7 proc. w kwietniu tego roku - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To spadek względem kwietnia o 0,3 punktu procentowego.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska...

 • Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła w Polsce 6,6 procent

  Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,6 proc. wobec 6,5 proc. w listopadzie ub. roku - poinformował GUS.