• Informacje na temat:

  stopa bezrobocia w polsce według gus

Artykuły na temat: stopa bezrobocia w polsce według gus
 • GUS: Najkrócej pomagający członkowie rodzin

  ...poprzedniego roku pracujących było o 262 tysiące więcej. Liczba osób bezrobotnych spadła natomiast o 200 tys. (stopa bezrobocia zmniejszyła się z 8,1 proc. do 6,9 proc.)   Wzrost liczby osób(...) większość stanowią mężczyźni - ich udział w IV kwartale 2015 r. wyniósł 53,9%, oraz mieszkańcy miast stanowiący w analizowanym okresie 57,2% ogółu bezrobotnych. W IV kwartale 2015 r. stopa bezrobocia...

 • GUS: Stopa bezrobocia w październiku 8,2 proc.

  Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 procent- poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska...

 • Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,5 proc.

  Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,5 proc. wobec 6,6 proc. w październiku - podał GUS.

 • Bezrobocie w Polsce według powiatów - kwiecień 2013 r.

  Rekordzistą na mapie polskiego bezrobocia niezmiennie od kilku lat jest powiat Szydłowiecki. Co trzecia przypadkowo spotkana na ulicy osoba nie ma tutaj pracy.

 • Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 8,8 procent - GUS

  Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

 • Rzeczywista stopa bezrobocia, liczona według wskaźnika U2, przeciętnie w I kwartale 2013 r. wyniosła 16,0 proc. wobec 11,3 proc. według wskaźnika BAEL oraz 14,3 proc. według stopy bezrobocia rejestrowanego - ocenił w rozmowie z PAP Adrian Burda z firmy PMR.

 • GUS: Stopa bezrobocia nie zaskoczyła

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny bezrobocie w Polsce spadło do 9,6 proc. w październiku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.516,9 tys. wobec 1.539,4 tys. osób. przed miesiącem. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu - podał GUS.

 • Bezrobocie w dół, ale studenci myślą o emigracji

  ...pracowników nie jest tak duża, co może świadczyć o problemach ze znalezieniem odpowiednich fachowców - dodaje Benecki. Według prognoz stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. będzie(...) sprzed kryzysu finansowego z lat 2008-09, a stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie w tym roku do poziomu najniższego od 2008 roku - zauważa Benecki. Stopa bezrobocia za luty br. wyniosła 10,3 proc...

 • Stopa bezrobocia w lutym 2018 r. wyniosła 6,8 procent

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2018 r. spadła 6,8 proc. z 6,9 proc. w styczniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).