• Informacje na temat:

  stopy bezrobocia w województwach

Artykuły na temat: stopy bezrobocia w województwach
 • Jak kształtuje się stopa bezrobocia w Polsce?

  Stopa bezrobocia jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym, wyrażonym procentowo. Stanowi stosunek liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) do ilości osób aktywnych zawodowo (pracujących i poszukujących pracy).

 • Bezrobocie spada sezonowo

  Bezrobocie spada: Jak podał GUS w czerwcu było zarejestrowanych 1 mln. 622,3 tys. bezrobotnych. Jest to 10,3 proc. czynnych zawodowo. To zgonie z prognozami analityków.

 • Długotrwałe bezrobocie bolączką polskiego rynku pracy

  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mamy do czynienia ze stałym spadkiem stopy bezrobocia w Polsce. W styczniu ubiegłego roku bezrobocie w kraju wynosiło 11,9 proc., w połowie roku(...) pracy, co stanowi 54 proc. ogółu bezrobotnych. Najwięcej osób wykluczonych z rynku pracy jest w województwach: mazowieckim, podlaskim i podkarpackim. Jak pomagać długotrwale bezrobotnym? - Wobec...

 • Bezrobocie nadal nie będzie spadać

  W czerwcu stopa bezrobocia spadnie do rekordowo niskiego poziomu 5,2 procent, a na koniec roku może wynieść 5,4 procent, powiedział w poniedziałek w rozmowie z Interią wiceminister pracy Stanisława Szwed. Jego zdaniem dalszy spadek bezrobocia będzie jednak ograniczany przez trudności w aktywizacji osób trwale bezrobotnych, a sytuacja na rynku pracy może grozić wzrostem presji płacowej.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska...

 • W lutym stabilizacja stopy bezrobocia

  - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczekuje, że w lutym stopa bezrobocia ustabilizuje się na poziomie ze stycznia, czyli 6,2 proc. - poinformował Interię wiceminister Stanisław Szwed.

 • Małopolska: Od lutego ciągły spadek bezrobocia

  Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w województwie małopolskim wynosiła 10,4 proc., co oznacza czwarte najlepsze miejsce w Polsce. W tym samym czasie w całym kraju wskaźnik utrzymywał się na poziomie 12,1 proc. Spadek bezrobocia w Małopolsce jest odnotowywany nieprzerwanie od lutego br.

 • Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła w Polsce 6,6 procent

  Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,6 proc. wobec 6,5 proc. w listopadzie ub. roku - poinformował GUS.

 • Stopa bezrobocia w sierpniu stabilna

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 10,8 proc., czyli tyle samo, co w lipcu - poinformowała w poniedziałek minister Jolanta Fedak.

 • MRPiPS: Stopa bezrobocia w styczniu 8,7 proc.

  Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 8,7 proc. - poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do grudnia ub. r. Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił jednak, że dynamika wzrostu jest znacznie niższa niż przed rokiem.