• Informacje na temat:

  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 2013

Artykuły na temat: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 2013
 • Opiekuję się córką, która w wieku 22 lat miała wypadek i doznała trwałego urazu kręgosłupa. Z tego tytułu otrzymuję specjalny zasiłek opiekuńczy. Słyszałam, że mają się zmienić zasady przyznawania i wypłaty tego świadczenia. Czy to prawda? - chce wiedzieć Agnieszka z Kłodzka.

 • Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

 • ...18. r. życia). Wysokość pomocy Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł (poprzednio było 520 zł). Wymagane dokumenty: Do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza się(...)). Termin rozpatrzenia wniosku: Decyzja w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego musi być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Za rozpatrzenie wniosku...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze

 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przestali otrzymywać zasiłki, mogą ubiegać się o zaległe świadczenia...

 • Raport bieżący nr 14/2013 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia...

 • ...1. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w wysokości 520 zł, niezależny od dochodów w rodzinie, jest przeznaczony tylko dla opiekunów, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utracili 1.07.2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełnili kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Uprawnionym do zasiłku przysługują też...

 • Raport bieżący nr 108/2013 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia...