• Informacje na temat:

  świadczenia pielęgnacyjne w 2015

Artykuły na temat: świadczenia pielęgnacyjne w 2015
 • Mam niepełnosprawną córkę. Opieka nad nią zajmuje cały mój czas. Czy mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • .... Wzrośnie on do kwoty 764 zł. Wysokość świadczenia pozostanie jednak bez zmian i będzie wynosić 520 zł netto miesięcznie. Nie zmieni się również kwota zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2006 roku(...) finansowa w ramach świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko – do 25. roku...

 • uprawnienia do stosownego podwyższenia tego świadczenia.

 • ...zająć się chorym. Rodzaj pomocy zależy od wieku osoby chorej – czy jest to dziecko, czy dorosły. Objaśniamy, jakie przysługują im świadczenia z gminy i ośrodka opieki społecznej, z ZUS, NFZ oraz PFRON. Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200 zł netto (do końca 2015 r.). Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie ono do 1300 zł netto. Należy się rodzicowi lub...

 • Rodzice z 500 zł na dziecko stracą inne świadczenia

  Przyznanie nowej formy wsparcia na dzieci może spowodować, że rodzice stracą część świadczeń, m.in. dodatki mieszkaniowe. Spokojni mogą być opiekunowie niepełnosprawnych.

 • ...niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 206,76 zł brutto (waloryzacja dodatku nastąpi 1 marca 2015 r. wraz z podwyżkami rent i emerytur). Ale...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze

 • Czy tegoroczne protesty przed Sejmem opiekunów niepełnosprawnych dzieci i rodziców przyniosły jakieś korzyści? Kto otrzyma świadczenia? Henryka Marzec z Krakowa...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016(...) listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku oznacza jej przejęcie z dniem 1 stycznia 2016 r.