• Informacje na temat:

  świadczenia pielęgnacyjnego 2014

Artykuły na temat: świadczenia pielęgnacyjnego 2014
 • Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej...

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • ...przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Sprawę wytoczyła kobieta opiekująca się matką – która stała się osobą niepełnosprawną w wieku 77 lat. Podobny(...), gdy miała 51 lat. W walce o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego warto powoływać się na powyższe wyroki sądów oraz orzeczenie TK. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą też skorzystać...

 • Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

 • Zasiłki pielęgnacyjne będą wyższe

  ...uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, który 26 marca przyjął rząd.(...)Od 1 kwietnia rodzice otrzymają dodatkowe 200 zł – czyli w su mie (ze specjalnym dodatkiem) świadczenie pielęgnacyjne wynosi obe cnie 820 zł. Ale to nie koniec podwyżek. Od 2014 r. świadczenie będzie...

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze

 • Opiekujesz się bliską osobą niepełnosprawną i odebrano ci w lipcu ub.r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego? Od 15 maja br. możesz ponownie złożyć wniosek o zasiłek do organu wypłacającego świadczenia rodzinne!

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30