• Informacje na temat:

  świadczenia przedemerytalne po 50 roku życia

Artykuły na temat: świadczenia przedemerytalne po 50 roku życia
 • Wyższy zasiłek dopiero w 2010 roku

  ...zatrudnieniowej, do którego dotarła GP, a którą ma się teraz zająć rząd, wynika, że w 2009 roku pracodawcy zatrudniający osoby po 50. roku życia zaoszczędzą 0,4 mld zł. W ślad za tą pozytywną dla firm zmianą(...) pracodawców z uwagi na wiek pracownika, może budzić wątpliwości konstytucyjne. Fundusz Pracy sfinansuje świadczenia przedemerytalne Resort pracy w ostatniej wersji projektu nowelizacji ustawy z 20

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Zatrudnianie bezrobotnych 50+ korzystne dla pracodawców

  Bezrobotni powyżej 50. roku życia to grupa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ich wiek często jest dla potencjalnych pracodawców podstawową barierą w zatrudnieniu.

 • Emerytury zaczynają wracać do poziomu z zeszłego roku

  Dopiero teraz po dołku wywołanym obniżeniem wieku emerytalnego świadczenia zaczynają wracać do poziomu z zeszłego roku . Ale, zdaniem ekspertów, pomysły polityków mogą się obrócić przeciwko nam.

 • Najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej mogą starać się o przyznanie renty rodzinnej. By ją otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Dotyczą one nie tylko uprawnionych do świadczenia ale również zmarłego.

 • Emerytury obywatelskie. Polska powinna iść śladem Australii?

  Od nowego roku Australijczycy otrzymują emerytury obywatelskie według zmienionych zasad i kalkulacji. Wycena wartości emerytury odzwierciedlać ma sytuację finansową emeryta - stan jego posiadania, własność nieruchomości i innych aktywów. Oznacza to różną wysokość świadczenia nie tylko dla większości emerytów, ale także dla różnych okresów czasu. To ciekawe rozwiązanie do rozważenia również

 • ...zwolnieniem z pracy będą: – panie po ukończeniu 56 lat oraz – panowie po ukończeniu 61. roku życia. W jakiej sytuacji będą osoby, które już teraz korzystają z ochrony przedemerytalnej? Komentarz(...) przez osoby, które pobierają emerytury i inne świadczenia przedemerytalne. Przykładowe sytuacje. Pani Joanna chce przejść na emeryturę w grudniu 2017 r. i jednocześnie pracować na pół etatu. Co na to...

 • Rentę rodzinną pobiera obecnie w Polsce 1,27 mln osób, najczęściej kobiety. Średnie świadczenie przekracza 1,8 tys. zł.

 • Kodeks pracy zakazuje dyskryminacji pracowników ze względu na wiek – firmy nie mogą szukać do pracy tylko młodych. Zresztą finansowo opłaca się pracodawcom zatrudniać osoby 50+, bo dostają za to ulgi. Sprawdź, co ci przysługuje, gdy pracujesz lub szukasz pracy.

 • Dla kogo nowe preferencje w ZUS

  Od 30 kwietnia tego roku osoby prowadzące działalność, które osiągają wyjątkowo niskie przychody, nie muszą w ogóle płacić składek. Gdy potem zaczną zarabiać więcej, przez pierwsze sześć miesięcy i tak są zwolnione z ZUS.