• Informacje na temat:

  świadczenia przedemerytalnego

Artykuły na temat: świadczenia przedemerytalnego
 • Świadczenia przedemerytalne

  ...wtedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252 ze zm.). Osoby, które prowadziły działalność...

 • Na nowych zasadach ustalania kwoty bazowej nie zyskają wszyscy seniorzy. Pobierający świadczenia przedemerytalne nie mogą złożyć wniosku o ustalenie nowej kwoty bazowej.

 • ...wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Mamy na to 30 od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. To termin nieprzekraczalny. Jeśli mamy jednocześnie prawo do tego świadczenia i renty rodzinnej albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS wypłaca tylko jedno z tych świadczeń. Podstawa...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Świadczenia przedemerytalne: komu się należą

  ...spełnić: ogólne (do spełnienia przez wszystkich starających się o świadczenie) i szczegółowe (zależne od sytuacji osoby składającej wniosek). Warunki dla wszystkich Świadczenia przedemerytalnego(...) świadczenia przedemerytalnego. Ważne! W trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wolno odmówić podjęcia pracy zaproponowanej przez urząd (chyba że jest ku temu uzasadniona przyczyna). ✔ Po...

 • Niektórzy nauczyciele mogą liczyć na świadczenie kompensacyjne

  Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Otrzymają je, jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną określony wiek i rozwiążą stosunek pracy. Wysokość świadczenia obliczana jest na nowych zasadach. Obecnie świadczenie kompensacyjne wynosi średnio blisko 2 tys. zł brutto, pobiera je ponad 5 tys. nauczycieli.

 • Może uzyskać pani prawo do świadczenia przedemerytalnego, ale o ile łącznie przepracowała pani 30 lat. Nie otrzymuje się go jednak automatycznie. Najpierw trzeba iść do urzędu pracy i uzyskać(...). Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych...

 • ZUS: Od stycznia złożono 148 tys. wniosków emerytalnych

  Od stycznia do 18 maja złożono 148 tys. wniosków emerytalnych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wydano już 98 tys. decyzji o wypłacie świadczenia.

 • ...zakład zbankrutuje lub sąd ogłosi jego upadłość. Istotny jest wiek i staż pracy Z dalszych wyjaśnień, które Mariola usłyszała od urzędniczki ZUS, wynikało, że do świadczenia przedemerytalnego mają też(...) pracy jako osoba bezrobotna. 2 Przez co najmniej pół roku trzeba pobierać zasiłek dla bezrobotnych. 3. Po sześciu miesiącach pobierana zasiłku trzeba zażądać zaświadczenia, w którym będzie wpisany...

 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?