• Informacje na temat:

  świadczenie pielęgnacyjne po 16 roku życia

Artykuły na temat: świadczenie pielęgnacyjne po 16 roku życia
 • Jak co roku czekają nas nowości w kilku dziedzinach prawa. Które zmiany będą dla ciebie korzystne?

 • ....: seniorzy po 75. roku życia, inwalidzi, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i emeryci po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza 1949,89 zł brutto miesięcznie. Jak załatwić(...) od kilkudziesięciu do kilkuset zł miesięcznie Jak załatwić: należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z oświadczeniem o wysokości...

 • PFRON. Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200 zł netto (do końca 2015 r.). Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie ono do 1300 zł netto. Należy się rodzicowi lub opiekunowi, który rezygnuje z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie pielęgnacyjne należy się bez względu na dochód rodziny. Wniosek o świadczenie składa się do ośrodka pomocy...

 • ...zgodę wyrazi również pacjent, którego świadczenie dotyczy. KOLIZJA WOLI W przypadku, gdy osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat, wyrażają sprzeciw wobec dokonania określonych czynności(...) będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia; dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Po upływie okresów wyżej wymienionych...

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • Rodziny z dziećmi mogą odczuć znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył bowiem program "Rodzina 500+", a to i tak nie jedyne wsparcie, na jakie mogą obecnie liczyć. Wcześniej bowiem do dotychczas obowiązujących świadczeń rodzinnych dodano świadczenie rodzicielskie, natomiast osoby na zasiłku macierzyńskim, którego wysokość nie przekracza 1000 zł, uzyskały

 • Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wraz z wiceministrami odwiedziła wszystkie województwa, gdzie rozmawiała o programie "Rodzina 500 plus" z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych.

 • Poselski projekt ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Próba nowelizacji oddziaływać będzie na osoby pobierające świadczenia emerytalno - rentowe, świadczenia przedemerytalne i świadczenia kombatanckie, a także na organy wypłacające dodatek pieniężny.

 • Poselski projekt ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Próba nowelizacji oddziaływać będzie na osoby pobierające świadczenia emerytalno - rentowe, świadczenia przedemerytalne i świadczenia kombatanckie, a także na organy wypłacające dodatek pieniężny.