• Informacje na temat:

    świadczenie przedemerytalne 2014 netto

Artykuły na temat: świadczenie przedemerytalne 2014 netto
  • ...1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było(...) (z obecnych 765,50 zł). Wzrośnie świadczenie przedemerytalne do 996,66 zł (o ponad 20 zł, z obecnych 975,78 zł). Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 713,11 zł (obecnie to 698,17 zł). W ramach...

  • Nowy rok zawsze przynosi nowości w przepisach. Tak będzie też w 2014 r. Na niektórych można zyskać, inne życia nie ułatwią... Radzimy co zrobić, by nie przegapić tego, co nam się należy.

  • Jak dostać zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

    ...podwyższone. Od 1 maja tego roku wynosi 800 zł netto. Do tego dochodzi specjalny dodatek 200 zł . Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wzrośnie do 1200 zł, a od 1 stycznia 2016 r. – do 1300 zł. Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych Jest wypłacany dopiero od 14 maja 2014 roku. Świadczenie to należy się tylko tym osobom, które od 30 czerwca 2013 r. straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...

  • Kto odpowiada za dziurę w budżecie

    Narastający niepokój w globalnych finansach sprawia, że pierwszorzędnym zadaniem polityki gospodarczej jest ustabilizowanie polskich finansów publicznych - obniżenie deficytu i zahamowanie narastania długu. Polski rząd zobowiązał się do tego wobec Unii Europejskiej w przesłanym w końcu kwietnia Programie Konwergencji oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014.