• Informacje na temat:

  świadczenie przedemerytalne 2015 netto

Artykuły na temat: świadczenie przedemerytalne 2015 netto
 • Jak dostać zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  ...podwyższone. Od 1 maja tego roku wynosi 800 zł netto. Do tego dochodzi specjalny dodatek 200 zł . Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wzrośnie do 1200 zł, a od 1 stycznia 2016 r. – do 1300 zł. Zasiłek dla(...)Świadczenie pielęgnacyjne Otrzymują je jedynie najbliżsi krewni, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi lub młodzieżą. Przy czym niepełnosprawność ta musi powstać...

 • ...(z obecnych 765,50 zł). Wzrośnie świadczenie przedemerytalne do 996,66 zł (o ponad 20 zł, z obecnych 975,78 zł). Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 713,11 zł (obecnie to 698,17 zł). W ramach(...) 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było...

 • Zasiłek dla bezrobotnych

  ...i poprosić o listę dokumentów, które trzeba mieć lub okazać przy rejestracji. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej Podane poniżej sumy to kwoty netto (na rękę), obowiązywać będą one do 31 maja 2015 r. Gdy staż pracy wynosi do 5 lat – zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego. To kwota 583,06 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 468,11 zł przez kolejne...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • Kolosalne odprawy w spółkach Skarbu Państwa

  NIK przeprowadziła kontrolę w strategicznych spółkach Skarbu Państwa. W badanym przez urząd okresie zajmowane stanowiska kierownicze opuściło w sumie 1295 osób. Z kontroli wynika, że w latach 2011-2017 badane spółki z tytułu samych tylko odpraw wypłaciły zwalnianym członkom kadry kierowniczej niemal 73 mln zł. W jednej z branych pod lupę firm na 88 dyrektorów zwolniono aż 72. Z tego 41 pracowało krócej niż dwa lata, a 12 osób - mniej niż rok. Zdaniem NIK-u świadczenia wypłacane zwalnianym...