• Informacje na temat:

  świadczenie rehabilitacyjne

Artykuły na temat: świadczenie rehabilitacyjne
 • Już czwarty miesiąc przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo jest wypłacane i czy firma może mnie w tym czasie zwolnić? Sylwia z Jabłonny.

 • Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego było niższe od kwoty najniższej, zatem podstawę podwyższyliśmy do tej kwoty. Od 28 sierpnia 2017 r. pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Przyjętą do obliczenia zasiłku podstawę wymiaru zwaloryzowaliśmy wskaźnikiem obowiązującym w III kwartale ubiegłego roku. Obecnie jest

 • Złóż wniosek do ZUS (ZUS Np-7) o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Możesz się o nie ubiegać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, a minął już okres pobierania zasiłku chorobowego – 182 dni (270 dni, w przypadku gruźlicy lub ciąży). Świadczenie zostanie przyznane na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS. Twoje dalsze leczenie (rehabilitacja) musi rokować na odzyskanie...

 • Świadczenie rehabilitacyjne: Koniec bezterminowego ścigania przez ZUS

  ZUS nie będzie mógł w nieskończoność domagać się zwrotu nienależnie zapłaconego świadczenia rehabilitacyjnego. Do tej pory mógł to robić nawet po wielu latach.

 • Wykorzystałaś przysługujący ci w tym roku zasiłek chorobowy, ale nadal nie możesz wrócić do pracy? Staraj się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje...

 • Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, które rokują powrót do zdrowia. W 2015 roku pobierało je 78 tys. Polaków

  Chorzy, którzy wyczerpali okres pobierania zasiłku chorobowego przez 182 albo 270 dni, ale rokują odzyskanie zdolności do pracy, mogą liczyć na świadczenie rehabilitacyjne. Okres jego wypłaty zależy od oceny stanu zdrowia przez lekarza orzecznika ZUS. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy.

 • Pracujesz na zwolnieniu? Możesz stracić zasiłek chorobowy

  Gdy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim albo otrzymujemy świadczenie rehabilitacyjne, nie możemy pracować. Dotyczy to wszelkich form zarobkowania – także...

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  Po wykorzystaniu przez pracownicę 270-dniowego okresu zasiłkowego, ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia została zwaloryzowana. Przed upływem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica urodziła dziecko. Jakie wynagrodzenie powinniśmy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

 • Od czerwca tego roku jestem na zwolnieniu lekarskim. Nadal jestem w trakcie leczenia (radioterapia). Chcę przejść na świadczenie rehabilitacyjne. Czy mogę dostać wypowiedzenie? - pyta pani Bernadeta z Pleszewa.

 • Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

  Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu