• Informacje na temat:

  swiadczenie rodzinne

Artykuły na temat: swiadczenie rodzinne
 • ...są potrzebne do ustalenia prawa do przyznania jednorazowej zapomogi. Czy do zasiłku rodzinnego jest potrzebny wyrok zasądzający alimenty? Na potrzeby przyznawania świadczeń rodzinnych przyjęta(...), ale ich egzekucja okazała się nieskuteczna, nie może otrzymywać zasiłku rodzinnego łącznie z dodatkiem dla osoby zajmującej się dziećmi. Przysługuje jej tylko ten pierwszy, ale można się ubiegać...

 • Matki ruszyły po świadczenie rodzicielskie

  Ponad 80 tys. osób, które nie mają prawa do zasiłku z ZUS, otrzymuje budżetowe wsparcie po urodzeniu dziecka. Wśród nich przeważają opiekunowie maluchów, które przyszły na świat jeszcze w 2015 r.

 • Opiekunom osób niepełnosprawnych, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Starać się o nie mogą:...

 • MF: Polacy kupili Obligacje Rodzinne za 3,2 mln zł

  Jak dotąd Polacy kupili Obligacje Rodzinne za 3,2 mln złotych. Taką informację Polskie Radio uzyskało w Ministerstwie Finansów.

 • .... Natomiast opiekun prawny dziecka będzie musiał przedstawić orzeczenie sądu rodzinnego potwierdzające jego prawo do opieki nad dzieckiem. Wypłata – kiedy i gdzie Świadczenie wychowawcze ma być(...) dzieci, czyli rodzicom, opiekunom prawnym oraz opiekunom faktycznym, którzy wystąpili do sądu rodzinnego o przysposobienie wychowanka. W przypadku rozwiedzionych małżeństw pieniądze będą należały się...

 • 500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla seniorów

  W resorcie finansów trwają ostatnie szlify przyszłorocznego budżetu. O wielkim wydawaniu nie ma mowy, ale sytuacja najsłabiej uposażonych emerytów i rencistów może się poprawić.

 • Sylwia A. jest w ciąży. Po urodzeniu pierwszego dziecka zrezygnowała z pracy i od tego momentu zajmuje się domem. Pracuje co jakiś czas dorywczo na podstawie umów o dzieło, jest nieubezpieczona, a z partnerem, który jest ojcem jej dzieci, nie ma ślubu. Sąsiadka powiedziała jej, że od bieżącego roku nieubezpieczone matki będą otrzymywały stałą finansową pomoc po urodzeniu dziecka. Kobieta, która nie pracuje, a urodzi dziecko, dostanie na nie pomoc finansową. Tysiąc złotych na miesiąc. Przez...

 • Wyjątkowo kosztowne wsparcie dla rodzin: Setki milionów na obsługę świadczeń rodzinnych i programu 500+

  Przedstawiony przez resort pracy przegląd systemów wsparcia rodzin zawiera informacje dotyczące wydatków, jakie zostały poniesione w ubiegłym roku na obsługę świadczeń rodzinnych, wychowawczego (500 zł na dziecko) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA).

 • ...: emerytury, renty (też rodzinnej, socjalnej), zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także świadczenia pielęgnacyjnego...

 • MRPiPS: 3,78 mln dzieci otrzymuje świadczenie 500 plus

  3,78 mln dzieci otrzymuje świadczenie z programu 500 plus - poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Jak dodała, do rodzin trafiło już 11,3 mld zł. To najnowsze dane, po pełnych 6 miesiącach obowiązywania programu.