• Informacje na temat:

  świadczenie zus

Artykuły na temat: świadczenie zus
 • Już czwarty miesiąc przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo jest wypłacane i czy firma może mnie w tym czasie zwolnić? Sylwia z Jabłonny.

 • Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat. W Polsce żyje dziś 2,3 tys. stulatków, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. W 2013 r. ZUS na świadczenia honorowe wydał 76,5 mln zł; w 2035 r. ma to być ponad 626 mln zł.

 • Złóż wniosek do ZUS (ZUS Np-7) o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Możesz się o nie ubiegać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, a minął już okres pobierania zasiłku chorobowego – 182 dni (270 dni, w przypadku gruźlicy lub ciąży). Świadczenie zostanie przyznane na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS. Twoje dalsze leczenie (rehabilitacja) musi rokować na odzyskanie...

 • Matki ruszyły po świadczenie rodzicielskie

  Ponad 80 tys. osób, które nie mają prawa do zasiłku z ZUS, otrzymuje budżetowe wsparcie po urodzeniu dziecka. Wśród nich przeważają opiekunowie maluchów, które przyszły na świat jeszcze w 2015 r.

 • Gdy zabraknie bliskiej osoby, rodzina może znaleźć się nagle w trudnej sytuacji, także materialnej. Pomocna okazuje się wówczas renta rodzinna. ZUS przyznaje ją najczęściej małżonkowi i dzieciom zmarłego, o ile są spełnione określone warunki.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  Ciężarne, które nie pracują i nie prowadzą firmy, mogą zyskać nowy sposób na otrzymanie wypłat z ZUS przed porodem i po nim. Obecnie nie mają one prawa ani do zasiłku chorobowego, ani macierzyńskiego(...) wynagrodzenie do porodu, czyli w praktyce nawet przez sześć miesięcy (i płatne chorobowe). Jeśli więc nowe przepisy wejdą w życie, otworzy się zupełnie nowa furtka na pozyskiwanie wypłat z ZUS. - Zatrudnienie...

 • Świadczenie rehabilitacyjne: Koniec bezterminowego ścigania przez ZUS

  ZUS nie będzie mógł w nieskończoność domagać się zwrotu nienależnie zapłaconego świadczenia rehabilitacyjnego. Do tej pory mógł to robić nawet po wielu latach.

 • Osoba, która jest na wcześniejszej emeryturze i dorabia, ma obowiązek rozliczać się z ZUS-em z dodatkowych przychodów.

 • ZUS: Honorowe świadczenie otrzymuje prawie 2 tys. stulatków

  Niemal 2 tys. osób, które ukończyły 100 lat, otrzymuje z ZUS tzw. honorowe świadczenie w wysokości 3731,13 zł. Najwięcej takich osób mieszka w Warszawie, Gdańsku i Krakowie - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.