• Informacje na temat:

  świadectwo pracy

Artykuły na temat: świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy wraz z informacją

  Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Były pracownik przedstawia je następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi, stąd terminowe wystawienie świadectwa pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Od 1 stycznia 2019 r. wraz ze świadectwem pracodawca wydaje pracownikowi również informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej...

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

  Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

 • Pracowałam 4 lata w sklepie. Gdy kilka miesięcy temu zmarł właściciel, rodzina odrzuciła spadek i przejęła go gmina. Kto ma mi wydać świadectwo pracy? Anna z Wrocławia.

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem

 • Nowe świadectwo pracy. Czy korzystne dla pracowników?

  ...1 stycznia 2017 r. został wprowadzony nowy wzór świadectwa pracy. Dla pracodawców oznacza to większe obowiązki. Jakie dodatkowe informacje muszą znajdować się w dokumencie i czy przyjęte zmiany są korzystne dla pracowników?

 • Absurd po polsku: Nie ma świadków - nici z emerytury

  Świadectwo pracy może nie wystarczyć do uzyskania świadczeń. Konieczne są inne dokumenty.

 • Pani Ania zmienia pracę. Nie otrzymała jeszcze świadectwa pracy. – Do kiedy pracodawca musi je wydać? – zapytała. – Pracodawca powinien wydać świadectwo w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać pani (lub osobie przez panią upoważnionej) świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je na adres podany w aktach osobowych – nie później niż w ciągu 7 dni...

 • Kilka milionów emerytów może chcieć pójść do sądu walczyć o wyższe świadczenia

  Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Sprawiedliwości mają wspólnie zmodyfikować projektowane przepisy dotyczące świadectw pracy. Te proponowane obecnie umożliwiłyby pobierającym świadczenia walkę o ich podwyższenie.

 • Pracowałaś na kolejne umowy terminowe u tego samego pracodawcy? Pracodawca nie musi wystawić ci po zakończeniu każdej z tych umów świadectwa pracy.

 • Ministerstwo Rozwoju uspokaja przedsiębiorców - chaosu nie będzie

  Po fali medialnych doniesień o rozbieżności w planowanych zmianach w przepisach Kodeksu pracy, resort przypomina, że proces legislacyjny nadal trwa. Docelowo projektodawca chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych, z obecnych 50, do 10 lat. Nie planuje również wprowadzać nowych sankcji dla przedsiębiorców.