• Informacje na temat:

  świadectwo pracy

Artykuły na temat: świadectwo pracy
 • Pracowałam 4 lata w sklepie. Gdy kilka miesięcy temu zmarł właściciel, rodzina odrzuciła spadek i przejęła go gmina. Kto ma mi wydać świadectwo pracy? Anna z Wrocławia.

 • Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

  Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

 • Nowe świadectwo pracy. Czy korzystne dla pracowników?

  ...1 stycznia 2017 r. został wprowadzony nowy wzór świadectwa pracy. Dla pracodawców oznacza to większe obowiązki. Jakie dodatkowe informacje muszą znajdować się w dokumencie i czy przyjęte zmiany są korzystne dla pracowników?

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem

 • Pani Ania zmienia pracę. Nie otrzymała jeszcze świadectwa pracy. – Do kiedy pracodawca musi je wydać? – zapytała. – Pracodawca powinien wydać świadectwo w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać pani (lub osobie przez panią upoważnionej) świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je na adres podany w aktach osobowych – nie później niż w ciągu 7 dni...

 • Absurd po polsku: Nie ma świadków - nici z emerytury

  Świadectwo pracy może nie wystarczyć do uzyskania świadczeń. Konieczne są inne dokumenty.

 • Pracowałaś na kolejne umowy terminowe u tego samego pracodawcy? Pracodawca nie musi wystawić ci po zakończeniu każdej z tych umów świadectwa pracy.

 • Ministerstwo Rozwoju uspokaja przedsiębiorców - chaosu nie będzie

  Po fali medialnych doniesień o rozbieżności w planowanych zmianach w przepisach Kodeksu pracy, resort przypomina, że proces legislacyjny nadal trwa. Docelowo projektodawca chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych, z obecnych 50, do 10 lat. Nie planuje również wprowadzać nowych sankcji dla przedsiębiorców.

 • Pani Jola rozstaje się z obecną firmą. Potrzebne jest jej jak najszybciej świadectwo pracy. – Kiedy je otrzymam? – zapytała pani Jola. – Pracodawca powinien je wystawić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać świadectwo za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni. – Czy szef może nie wydać mi...

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.