• Informacje na temat:

  świadectwo pracy

Artykuły na temat: świadectwo pracy
 • Pracowałam 4 lata w sklepie. Gdy kilka miesięcy temu zmarł właściciel, rodzina odrzuciła spadek i przejęła go gmina. Kto ma mi wydać świadectwo pracy? Anna z Wrocławia.

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem

 • Nowe świadectwo pracy. Czy korzystne dla pracowników?

  ...1 stycznia 2017 r. został wprowadzony nowy wzór świadectwa pracy. Dla pracodawców oznacza to większe obowiązki. Jakie dodatkowe informacje muszą znajdować się w dokumencie i czy przyjęte zmiany są korzystne dla pracowników?

 • Absurd po polsku: Nie ma świadków - nici z emerytury

  Świadectwo pracy może nie wystarczyć do uzyskania świadczeń. Konieczne są inne dokumenty.

 • Pani Ania zmienia pracę. Nie otrzymała jeszcze świadectwa pracy. – Do kiedy pracodawca musi je wydać? – zapytała. – Pracodawca powinien wydać świadectwo w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać pani (lub osobie przez panią upoważnionej) świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je na adres podany w aktach osobowych – nie później niż w ciągu 7 dni...

 • Ministerstwo Rozwoju uspokaja przedsiębiorców - chaosu nie będzie

  Po fali medialnych doniesień o rozbieżności w planowanych zmianach w przepisach Kodeksu pracy, resort przypomina, że proces legislacyjny nadal trwa. Docelowo projektodawca chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych, z obecnych 50, do 10 lat. Nie planuje również wprowadzać nowych sankcji dla przedsiębiorców.

 • Pracowałaś na kolejne umowy terminowe u tego samego pracodawcy? Pracodawca nie musi wystawić ci po zakończeniu każdej z tych umów świadectwa pracy.

 • Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

  Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

 • Pani Jola rozstaje się z obecną firmą. Potrzebne jest jej jak najszybciej świadectwo pracy. – Kiedy je otrzymam? – zapytała pani Jola. – Pracodawca powinien je wystawić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać świadectwo za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni. – Czy szef może nie wydać mi...

 • Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

  Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.