• Informacje na temat:

  świadectwo pracy druk

Artykuły na temat: świadectwo pracy druk
 • Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  W ubiegłym roku weszło w życie wiele znowelizowanych przepisów w prawie pracy, między innymi w odniesieniu do zasiłków chorobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zarządzającej własną firmą.

 • Możesz je mieć dzięki pracy własnej lub męża, ale także sama, jeśli opłacasz składki w NFZ...

 • Świadczenia przedemerytalne: komu się należą

  Po utracie pracy, gdy do emerytury jeszcze trochę brakuje, można starać się o pieniądze z ZUS. Radzimy, jak to robić skutecznie.

 • ...rozwiązaniu umowy powinniśmy otrzymać świadectwo pracy Według przepisów art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od tego, czy pracownik wypełnił tzw. obiegówkę, czyli(...)Gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie, pracownik ma prawo do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy: 2 dni robocze – przy dwutygodniowym albo miesięcznym okresie wypowiedzenia...

 • ...”) należy złożyć: >świadectwo pracy z podaną podstawą rozwiązania umowy, np. zwolnienia grupowe; >zaświadczenie z urzędu pracy; >informację o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp(...) zwolnienie grupowe, ale może być tzw. zwolnienie indywidualne w ramach zwolnień grupowych. Oznacza to, że zakład daje wymówienie jednej osobie, ale wpisuje jej do świadectwa pracy tryb zwolnień grupowych...

 • ...oraz przedstawić dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia, np.: – świadectwo pracy; – umowę zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, np. drukiem(...) zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, by zyskać prawo do ubezpieczenia – pracuje przecież na podstawie umowy o dzieło. Pani Natalia jest rozwódką. Nie może więc być także zgłoszona do...

 • Sporo wątpliwości wywołuje to, czy zakład pracy, który przejął inną firmę, może wystawić świadectwo pracy osobie, której stosunek pracy ustał przed przejęciem tego zakładu pracy, jak również czy świadectwo pracy jest dokumentem urzędowym i prywatnym. Warto również wiedzieć, w jaki sposób, poza świadectwami pracy, można dokumentować okresy składkowe.

 • Tysiące osób zyskają dodatkowe lata do emerytury

  Działalność opozycyjna w okresie PRL może być wliczona do wysługi lat potrzebnych przy ustalaniu emerytury. Przypominają o tym dawnym kolegom opozycjoniści, którzy działali w wydawnictwie Pokolenia.

 • W zakresie dokumentowania prawa do zasiłków i ich wysokości od 9 maja 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 444). Zastąpiło ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy