• Informacje na temat:

  szukam pracy

Artykuły na temat: szukam pracy
 • Jak skutecznie szukać pracy za granicą?

  Nie ma dobrych i złych sposobów na znalezienie pracy, są tylko mniej lub bardziej skuteczne. W zależności od kraju i stanowiska, o jakie się starasz, ta sama metoda może przynieść zupełnie odmienne rezultaty.

 • Długów nie spłacają bezrobotni i zatrudnieni

  Jak wynika z badań GetBack S.A., aż 74 proc. dłużników jako główny powód zalegania ze spłatą zobowiązań finansowych podaje brak pracy. Jednak analiza sytuacji zawodowej osób zadłużonych nie do końca potwierdza tę diagnozę.

 • Pomimo bardzo dobrej dla pracowników sytuacji na rynku pracy, maleje aktywność zawodowa kobiet. Po kilku latach przerwy zawodowej tym kobietom trudniej będzie powrócić do pracy na atrakcyjnych warunkach finansowych. Eksperci oceniają, że są to konsekwencje rządowego programu.

 • Przed sezonem letnim rośnie zainteresowanie firm rekrutacją pracowników. McDonald's Polska aktywnie zachęca młodocianych do podjęcia pracy w czasie tegorocznych wakacji. Sieć restauracji, która tylko w tym roku stworzy tysiąc nowych miejsc pracy, po raz kolejny prowadzi nabór do pracy w sezonie letnim. Za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy oferuje młodzieży pracę w swoich lokalach. zachęcając umową

 • Jesteś bez pracy? Zadzwoń pod numer 19524. Tam uzyskasz informację o możliwości zatrudnienia.

 • Airbus Helicopters obiecuje: Będą miejsca pracy

  Francuski koncern Airbus Helicopters zapowiada stworzenie miejsc pracy w swoich zakładach w Polsce. Zatrudnienie ma tam znaleźć ponad tysiąc dwieście osób. Kolejne dwa tysiące mają stworzyć podwykonawcy.

 • ...chęci wyjazdu w polskich urzędach pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się na wsparcie agencji, warto najpierw ją sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia dostępnym pod adresem www.stor.praca.gov.pl. Kierowanie do pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stronami są pracownik i wspomniana agencja. Kontrakt określa m.in...

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Dwa dni zwolnienia na wniosek Kodeks pracy przyznaje pracownikowi któremu wypowiedziano umowę o pracę, prawo do zwolnienia od pracy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia (art. 37 K.p.). Wymiar(...) umowy, również w sytuacji, gdy zostało ono skrócone do 1 miesiąca na podstawie art. 36 1 K.p. Przez dni robocze należy przy tym rozumieć dni, które są dniami pracy dla danego pracownika, zgodnie...

 • Importerzy i eksporterzy narażeni są na ryzyko związane z wahaniami kursów walut, czasami z niestabilną sytuacją polityczną w kraju, w którym realizują zagraniczne kontrakty, albo z kosztami utrzymania zagranicznych przedstawicielstw. W jakich obszarach mogą szukać oszczędności?