• Informacje na temat:

  szukam pracy

Artykuły na temat: szukam pracy
 • Jak skutecznie szukać pracy za granicą?

  Nie ma dobrych i złych sposobów na znalezienie pracy, są tylko mniej lub bardziej skuteczne. W zależności od kraju i stanowiska, o jakie się starasz, ta sama metoda może przynieść zupełnie odmienne rezultaty.

 • Długów nie spłacają bezrobotni i zatrudnieni

  Jak wynika z badań GetBack S.A., aż 74 proc. dłużników jako główny powód zalegania ze spłatą zobowiązań finansowych podaje brak pracy. Jednak analiza sytuacji zawodowej osób zadłużonych nie do końca potwierdza tę diagnozę.

 • Jesteś bez pracy? Zadzwoń pod numer 19524. Tam uzyskasz informację o możliwości zatrudnienia.

 • Przed sezonem letnim rośnie zainteresowanie firm rekrutacją pracowników. McDonald's Polska aktywnie zachęca młodocianych do podjęcia pracy w czasie tegorocznych wakacji. Sieć restauracji, która tylko w tym roku stworzy tysiąc nowych miejsc pracy, po raz kolejny prowadzi nabór do pracy w sezonie letnim. Za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy oferuje młodzieży pracę w swoich lokalach. zachęcając umową

 • ...chęci wyjazdu w polskich urzędach pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się na wsparcie agencji, warto najpierw ją sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia dostępnym pod adresem www.stor.praca.gov.pl. Kierowanie do pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stronami są pracownik i wspomniana agencja. Kontrakt określa m.in...

 • Airbus Helicopters obiecuje: Będą miejsca pracy

  Francuski koncern Airbus Helicopters zapowiada stworzenie miejsc pracy w swoich zakładach w Polsce. Zatrudnienie ma tam znaleźć ponad tysiąc dwieście osób. Kolejne dwa tysiące mają stworzyć podwykonawcy.

 • Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Dwa dni zwolnienia na wniosek Kodeks pracy przyznaje pracownikowi któremu wypowiedziano umowę o pracę, prawo do zwolnienia od pracy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia (art. 37 K.p.). Wymiar(...) umowy, również w sytuacji, gdy zostało ono skrócone do 1 miesiąca na podstawie art. 36 1 K.p. Przez dni robocze należy przy tym rozumieć dni, które są dniami pracy dla danego pracownika, zgodnie...

 • Staż pracy mogą udokumentować "stare" dowody osobiste

  Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak wybrać między trzema konkurencyjnymi ofertami pracy?

  Klienci, których wspieramy w działaniach na rynku pracy stają przed różnymi dylematami w trakcie poszukiwania nowego miejsca zawodowego. Zdarza się, że jest to wybór pomiędzy dwoma, a nawet trzema konkurencyjnymi ofertami.

 • Importerzy i eksporterzy narażeni są na ryzyko związane z wahaniami kursów walut, czasami z niestabilną sytuacją polityczną w kraju, w którym realizują zagraniczne kontrakty, albo z kosztami utrzymania zagranicznych przedstawicielstw. W jakich obszarach mogą szukać oszczędności?