• Informacje na temat:

  taksa notarialna

Artykuły na temat: taksa notarialna
 • ...ustalenia jego treści. Aby je uzyskać, należy u dowolnego notariusza przedstawić akt zgonu testatora (osoby, która spisała testament). 2. Maksymalna taksa notarialna za wypis notarialny (ma on moc...

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości przez notariusza

  Dochody ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku, jeśli do transakcji dojdzie po 5 latach od jej nabycia. Ale zdarza się, że ze względu na wadę aktu notarialnego konieczne jest zawarcie drugiej umowy sprzedaży. I właśnie data zawarcia tej drugiej umowy - o ile jest potwierdzona prawidłowym aktem notarialnym - staje się właściwą datą nabycia.

 • Notariusze mają prawo pobierać trzy rodzaje opłat. Pierwsza to podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy o sprzedaży i od darowizny. Drugi rodzaj stanowią opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej. Trzeci to taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza.

 • Wkład własny to nie wszystko

  Taksa notarialna, prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenie, prowizja pośrednika, opłaty sądowe i podatek od czynności cywilno-prawnych - to tylko kilka pozycji z całej listy kosztów związanych z zakupem mieszkania. W efekcie w 2015 roku trzeba będzie mieć nie 10, ale nawet około 20 proc. ceny mieszkania, żeby kupić lokal na kredyt.

 • ...współwłasności opłata wynosi 1000 zł. Gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności opłata wynosi 600 zł. Taksa notarialna przy umowie podziału spadku zależy od jego wartości. Gdy(...) umowy. Jeśli w grę wchodzi dziedziczenie nieruchomości albo użytkowania wieczystego, konieczna będzie umowa notarialna. Gdy nie ma zgody, co do sposobu podziału, pozostaje droga sądowa, tzw. dział...

 • Rynek pierwotny czy wtórny? Lepiej policz koszty transakcyjne!

  Koszty związane z zakupem 60-metrowego mieszkania na kredyt, poza wkładem własnym mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. Część z nich trzeba ponieść jeszcze przed zaciągnięciem kredytu, a inne będą konieczne dopiero przy lub po podpisaniu umowy notarialnej. Ile kapitału trzeba zgromadzić, aby myśleć o zakupie nowego mieszkania, a z jakimi kosztami trzeba się liczyć, kiedy transakcja dotyczy rynku wtórnego?

 • Dokument ten można sporządzić u notariusza. Za najprostszy (wskazanie spadkobierców i to, jaką część majątku każdy dziedziczy) maksymalna taksa notarialna wynosi 61,50 zł. Przy zapisach (wskazaniu, że konkretna osoba ma coś dziedziczyć, np. wnuczek auto) – 184,50 zł. Tyle samo kosztuje testament z poleceniem lub pozbawieniem osoby uprawnionej...

 • Zakup mieszkania to nie wszystko - zobacz, jakie są koszty dodatkowe

  Całkowity koszt zakupu mieszkania nigdy nie kończy się na ustalonej kwocie transakcyjnej. W rzeczywistości musimy jeszcze pamiętać o kosztach dodatkowych. Podstawą będą różnego typu opłaty notarialne oraz podatek. W przypadku większości lokali pochodzących z rynku wtórnego trzeba jeszcze doliczyć cenę remontu. Poniżej zaprezentujemy skale dodatkowych wydatków i ocenimy realne koszty zakupu mieszkania.

 • ...) opłata sądowa wynosi 500 zł. Gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, opłata wynosi 300 złotych. Jeśli będą państwo chcieli podzielić spadek umową notarialną, taksa notarialna będzie zależeć od jego wartości. Na przykład przy spadku wartym od 60 tys. zł do 1 mln zł maksymalna taksa wynosi 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 23 proc...

 • Jakie koszty dodatkowe ponosisz przy kupowaniu mieszkania

  Zakup mieszkania związany jest z wieloma kosztami dodatkowymi. Są to tak zwane koszty transakcyjne oraz koszty kredytowe. Ich wartość może być różna w zależności od tego, z jakiego rynku pochodzi nasze mieszkanie. Poniżej zaprezentujemy skale wydatków, które obejmują wszystkich inwestorów kupujących mieszkania z rynku pierwotnego oraz rynku wtórnego.