• Informacje na temat:

  tauron polska energia

Artykuły na temat: tauron polska energia
 • Tauron chce zredukować zatrudnienie o ponad 3 tysiące

  Zarząd Tauronu podjął dzisiaj uchwałę w sprawie przyjęcia Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie Tauron na lata 2013-2015. Jak informuje spółka, główne inicjatywy poprawy efektywności dotyczą restrukturyzacji w obszarze zasobów ludzkich.

 • TAURON Polska Energia (GPW: TPE) po raz drugi znalazł się w gronie firm, które wejdą w skład portfela indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. To kolejne w tym roku wyróżnienie dla Grupy TAURON za działalność prowadzoną w tym obszarze.

 • W kopalniach coraz mniej pracy dla górników

  .... PGG, JSW, Tauron Wydobycie i Bogdanka podpisały umowy o współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, by zapewnić sobie dostęp odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problemy ze...

 • TAURON wygrał przetarg na sprzedaż 903 GWh energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska. To największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce. O skali przetargu świadczy zarówno wolumen zakontraktowanej energii, jak i wartość zwycięskiej oferty - 230 mln zł.

 • Egzamin zawodowy będzie obowiązkowy

  ...intencyjne ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, PGE Polską Grupą Energetyczną S.A i Tauron Polska Energia S.A. dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i technicznego.

 • Mikrosieć zdolna do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, będzie złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci. TAURON zbuduje instalację pilotażową w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 • Jest porozumienie dotyczące zwolnień grupowych w H.Cegielski SA

  ...przewidzianych do prywatyzacji w 2009 r. są m.in. ENEA SA, tzw. I Grupa Chemiczna, Giełda Papierów Wartościowych SA i Telekomunikacja Polska SA. Do prywatyzacji w 2010 roku przewidziane są m.in.: Tauron Polska Energia SA, KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Pekao SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, ZE PAK SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów...

 • W związku z rezygnacją Tomasza Cudnego z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TAURON Wydobycie oraz wiceprezesa zarządu Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (unia personalna), 14 czerwca, Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych TAURON Wydobycie Janusza Czarneckiego.

 • TAURON wygrał przetarg publiczny na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej. W ciągu dwóch lat dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226 818 MWh energii elektrycznej.

 • TAURON Dystrybucja rozpoczyna modernizację rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie na Dolnym Śląsku. Zostanie w niej zastosowana w pełni cyfrowa komunikacja z wykorzystaniem tzw. szyny procesowej. Oznacza to, że po zakończeniu projektu w 2018 roku będzie to pierwsza w Polsce cyfrowa stacja elektroenergetyczna.