• Informacje na temat:

  tauron wycena

Artykuły na temat: tauron wycena
 • Tauron planuje podwyższyć kapitał zakładowy o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln akcji niemych imiennych. Kierujący Tauronem od początku października prezes Jerzy Kurella jest zwolennikiem budowania dużych i silnych grup energetycznych w Polsce.

 • W raporcie z 9 lutego Robert Maj, Analityk, Haitong Bank obniżył rekomendację dla spółki TAURON z Neutralnej do "sprzedaj" i wycenę akcji spółki z 5,0 PLN do 2,18 PLN.

 • W poniedziałek indeks WIG20 stracił 0,3 proc. - wśród największych spółek GPW najmocniej spadły notowania PKN Orlen i Tauronu. We wzrostach przodowały Orange Polska i Play. Na koniec dnia WIG20 spadł do 2312,8 pkt. i znalazł się najniżej od 14 marca.

 • W raporcie z 30 października Haitong Bank podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Bogdanki i obniża cenę docelową akcji spółki z 31,94 PLN do 29,56 PLN. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, dwie trzecie akcji Bogdanki zostały nabyte przez Enea (ENEA PW, nie posiada ratingu).

 • Raport bieżący nr 36/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości...

 • Raport bieżący nr 15/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości...

 • Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2015 roku według wyliczeń PAP 216,5 mln zł, czyli 35 proc. mniej rdr - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 282 mln zł.

 • Trudny czas dla Tauronu

  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w osiągnął w pierwszym półroczu 718,5 mln zł i był o 1,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Spółka podała, że negatywny wpływ na wynik netto miała między innymi ujemna wycena instrumentów finansowych zabezpieczających część zadłużenia grupy.

 • Raport bieżący nr 8/2016 Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON”, "Emitent”), działając na podstawie pkt. 1...

 • Analitycy Societe Generale obniżyli o 6,4 proc. cenę docelową dla akcji PGE do 20,5 zł, a dla akcji Energi o 12 proc. do 25,3 zł. Wycena Tauronu została podwyższona o 8,5 proc. do 5,1 zł, a dla Enei o 4,2 proc. do 20 zł.