• Informacje na temat:

  tauron wycena

Artykuły na temat: tauron wycena
 • Tauron planuje podwyższyć kapitał zakładowy o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln akcji niemych imiennych. Kierujący Tauronem od początku października prezes Jerzy Kurella jest zwolennikiem budowania dużych i silnych grup energetycznych w Polsce.

 • W raporcie z 9 lutego Robert Maj, Analityk, Haitong Bank obniżył rekomendację dla spółki TAURON z Neutralnej do "sprzedaj" i wycenę akcji spółki z 5,0 PLN do 2,18 PLN.

 • W raporcie z 30 października Haitong Bank podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Bogdanki i obniża cenę docelową akcji spółki z 31,94 PLN do 29,56 PLN. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, dwie trzecie akcji Bogdanki zostały nabyte przez Enea (ENEA PW, nie posiada ratingu).

 • Raport bieżący nr 36/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości...

 • Raport bieżący nr 15/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje do wiadomości...

 • Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2015 roku według wyliczeń PAP 216,5 mln zł, czyli 35 proc. mniej rdr - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 282 mln zł.

 • Trudny czas dla Tauronu

  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w osiągnął w pierwszym półroczu 718,5 mln zł i był o 1,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Spółka podała, że negatywny wpływ na wynik netto miała między innymi ujemna wycena instrumentów finansowych zabezpieczających część zadłużenia grupy.

 • Raport bieżący nr 8/2016 Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON”, "Emitent”), działając na podstawie pkt. 1...

 • Analitycy Societe Generale obniżyli o 6,4 proc. cenę docelową dla akcji PGE do 20,5 zł, a dla akcji Energi o 12 proc. do 25,3 zł. Wycena Tauronu została podwyższona o 8,5 proc. do 5,1 zł, a dla Enei o 4,2 proc. do 20 zł.

 • Środowa sesja na GPW zakończyła się mocnym spadkiem WIG20, sprowadzając tym samym indeks na najniższy poziom od 20 lipca 2018 roku. Mocno spadł kurs CD Projektu, wzrosła zaś wycena JSW. Na szerokim rynku o 23 ,2 proc. wzrosła wartość akcji Qumaka.