• Informacje na temat:

  technikum ekonomiczne

Artykuły na temat: technikum ekonomiczne
 • Przyszli krawcy z gwarancją pracy

  Co roku 20 najlepszych absolwentów klasy krawieckiej w bytomskim technikum nr 5 dostanie gwarancję pracy, a wcześniej nauczy się zawodu pod okiem fachowców-praktyków. Miasto podpisało w środę umowę w tej sprawie z firmą produkującą ubrania dla znanych marek.

 • Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż w dniu 29 06 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym, zgodnie...

 • ...trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; ✔ dzieci, które kontynuują naukę według nowej podsta wy programowej na poziomie klasy czwartej technikum; ✔ uczniów niepełnosprawnych: m.in(...), w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł; ✔ których rodzice nie spełniają kryterium dochodowego, ale dyrekcja szkoły wydała zgodę, uwzględniając warunki ekonomiczne oraz społeczne. Powodem może...

 • Rośnie zainteresowanie projektem "Lekcje z ZUS"

  Ponad 51 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w programie "Lekcje z ZUS". Zakład kształci młodych ludzi w zakresie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Zachętą do udziału w projekcie jest Olimpiada Wiedzy. Spełnione są wszystkie wymagania formalne, aby finaliści olimpiady byli brani pod uwagę podczas rekrutacji na określone kierunki na uczelniach wyższych, z którymi ZUS ma podpisane umowy. To również gwarancja wysokiego poziomu zajęć - przekonuje prezes ZUS.

 • Gospodarka potrzebuje pracowników niewykwalifikowanych. Roboty tego (prędko) nie zmienią

  ..." sugeruje, że chodzi o takie osoby, które nie posiadają certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu - dyplomu zawodówki, technikum, szkoły wyższej czy chociażby zaświadczenia o ukończeniu jakiegoś(...) nie wymaga to od nich ogarniania papierologii. A skoro mowa o Uberze, to warto zwrócić uwagę, jak nowe technologie zmieniają ekonomiczne znaczenie prostych zajęć. Kiedyś rynki były mniej efektywne...

 • Raport bieżący nr 15/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu...

 • OHP mają zmienić nazwę, strukturę i rozszerzyć działalność

  ...proponuje rząd PiS m.in. w szkolnictwie zawodowym: powrót do szkolnictwa zawodowego w postaci dwuletniej szkoły branżowej - jakby dawnej zawodówki - i później technikum. W to wszystko musimy również...

 • Raport bieżący nr 1/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje,...

 • Walka o pracownika zaczyna iść w nowym kierunku. Firmy coraz częściej inwestują w uczniów

  ...spoczywa też odpowiedzialność za przekazywanie określonej wiedzy. Młodzież szkół zawodowych, ekonomicznych czy technikum zawsze musiała odbywać praktyki w różnych zakładach pracy. Ale poświęcano mniej uwagi...

 • Raport bieżący nr 11/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Tarczyński S.A. informuje,...