• Informacje na temat:

  tradycyjne źródła energii

Artykuły na temat: tradycyjne źródła energii
 • ...o wszystkie wymienione źródła. Zasada 2: Poziom energii spada zarówno przez jej nadmierne, jak i zbyt małe zużycie, należy więc na przemian zużywać i odnawiać energię. W gospodarowaniu energią(...) równoczesnym zachowaniu satysfakcjonującej kondycji psychicznej i fizycznej? Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać w tak zwanym "nowym wzorcu" wydajności zbudowanym w oparciu o pojęcie energii...

 • Odnawialne źródła energii po nowemu

  Energetyka wiatrowa i fotowoltaika wyhamowały - z wielokrotnie opisywanych i znanych przyczyn. Rząd wyszedł z alternatywną koncepcją klastrów energii. Ministerstwo Energii liczy "na szereg pomysłów, na które urzędnik by nigdy nie wpadł".

 • ...lub rocznym bilansowaniu energii pobieranej i oddawanej do sieci. Jak te ceny wyglądają na tle wydatków przy standardowej budowie? Koszt tradycyjnego systemu grzewczego wynosi ponad 40 tys. zł. Trzeba(...). zł, gdy korzysta z gazu ziemnego – ponad 4 tys. zł, a przy węglu kamiennym prawie 2,6 tys. zł. A mogłoby być zero – jeśli wybór padłby na odnawialne źródła energii. Dom...

 • KE przygotowuje zmiany w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej

  KE przygotowuje zmiany dot. kształtu rynku energii elektrycznej w UE. Ma być więcej współpracy między krajami, swobodniejszy przepływ prądu ponad granicami, a także zachęty cenowe, by wspierać źródła odnawialne. Na niektórych rozwiązaniach Polska może stracić.

 • Bezwarunkowy dochód podstawowy zastąpi socjalne wsparcie państwa

  ...świadczenia osób z zewnątrz stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego kraju. BDP wykazuje też cechy tradycyjnego wynagrodzenia. Jest to dochód, a więc powinien on mieć formę pieniężną a nie np. deputatów. Jest ono indywidualne, tzn. wypłaca się go poszczególnym obywatelom, a nie np. gospodarstwom domowym czy organizacjom. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego wynagrodzenia...

 • Do niedawna na budowę mikroinstalacji, służących do wytwarzania energii, decydowali się tylko hobbyści. Ma to zmienić Ustawa o odnawialnych źródłach energii,...

 • Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci - głosiło hasło z innej epoki. Energia nie jest już "dobrem", lecz towarem - prawda, specyficznym. Wciąż jednak nie wszystkim chce się myśleć o tym, by mądrze nią gospodarować.

 • - Na odnawialne źródła energii trafia największa część środków, przeznaczanych przez kraje UE na wsparcie publiczne w sektorze energii - wynika z opublikowanego dziś raportu Komisji Europejskiej. Według tych danych z tradycyjnych technologii wytwarzania energii najbardziej dotowany był węgiel.

 • Wzrost cen energii spowoduje rozwój przydomowych instalacji

  Polityka energetyczna rządu oparta na węglu spowoduje nieuchronny wzrost kosztów dla konsumentów, prognozowany na poziomie 4 proc. rocznie - szacują eksperci. To z kolei skłoni gospodarstwa domowe do inwestycji we własne źródła energii.

 • Coraz więcej mówi się na temat wykorzystywania energii geotermalnej. Wbrew pozorom, jest to rodzaj energii, który wykorzystywano już przed wiekami, jednak dopiero niedawno zaczęto interesować się źródłami geotermalnymi jako sposobem ogrzewania.