• Informacje na temat:

  ubezpieczenia emerytalne

Artykuły na temat: ubezpieczenia emerytalne
 • Firmy coraz częściej oferują swoim pracownikom programy emerytalne

  Pracownicze programy emerytalne organizowane przez - zwłaszcza dużych - pracodawców do niedawna nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem wśród pracowników jako pozapłacowy benefit. Jednak dyskusja wokół wieku emerytalnego, likwidacji otwartych funduszy emerytalnych i planowanych przez premiera Morawieckiego pracowniczych planów kapitałowych wzmocniła zainteresowanie tym tematem.

 • Prywatne ubezpieczenia medyczne to dodatkowy dostęp do lekarza

  Z danych PIU wynika, że w 2016 roku liczba osób mających prywatne ubezpieczenie zdrowotne zwiększyła się o 30 proc. rok do roku i sięgnęła 1,87 mln, a na początku 2017 roku przekroczyła poziom 2 mln. Największą popularnością cieszą się jednak grupowe polisy wykupione przez pracodawców, którymi objętych jest 1,48 mln osób. Tylko około 390 tys. Polaków ma wykupione indywidualne ubezpieczenia

 • ...składek za nianię jest jeden z rodziców dziecka. 3. Gdy wynagrodzenie niani nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. 1680 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe(...) pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej. 4. Jeżeli wynagrodzenie niani jest wyższe niż minimalne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są współfinansowane przez nianię i rodzica (ale tylko...

 • 60 proc. społeczeństwa ma bardzo małą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. ZUS chce to zmienić

  ubezpieczenia społeczne nie jako koszt, lecz jako ochronę ubezpieczeniową, która zapewnia im bezpieczeństwo - podkreśla Marcin Zieleniecki, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Eksperci: Obowiązek ubezpieczenia społecznego powinien obejmować wszystkie formy zatrudnienia

  ...w najbliższych latach może się to zmienić. - Uważam, że wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego od każdego tytułu zatrudnienia, nieważne, czy to jest umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa(...) najniższe świadczenie emerytalne pobierane w pełnym wymiarze (po spełnieniu wymogu stażu - 22 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny) wynosi nieco ponad 882 zł brutto. Emerytury pobierane w tej wysokości...

 • Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności - na tym polega ulga na start, przewidziana w Prawie przedsiębiorców, jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.

 • Najprostsze rozwiązanie to skorzystanie z ubezpieczenia członka rodziny. Zarówno pracownicy, jak i renciści oraz emeryci mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego bliskich(...), a rolnicy KRUS. Jeśli np. żona opłaca dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne, może także zgłosić do ubezpieczenia męża (składka zdrowotna pozostanie taka sama jak wcześniej). Jeżeli te...

 • Solidarność: Składka emerytalna płacona od każdej złotówki

  W 2020 r. 662 tys. osób pobierać ma świadczenia z tytułu obniżenia wieku emerytalnego. Będzie to kosztować FUS ponad 15 mld zł. Skąd wziąć pieniądze? Organizacje pracodawców przypominają, że ostrzegały przed konsekwencjami obniżenia wieku emerytalnego.

 • ...automatycznie zyskam ubezpieczenie. Jak ono działa? Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz emerytalnemu i rentowemu (nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, ani wypadkowemu). Składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych finansują w całości urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy. Dzięki temu bezrobotny, który pobiera zasiłek...

 • Urodzisz dziecko, wiek emerytalny skróci ci się o dwa lata. Petycja już w Sejmie

  Krótszy wiek emerytalny dla rolników oraz systematyczne skracanie go kobietom za urodzenie i wychowanie każdego dziecka - o takie zmiany wnosi autor petycji, która trafiła do Sejmu. Swój pomysł uzasadnia zmianami, jakie wprowadzono w stosunku do pracowników handlu.