• Informacje na temat:

  ubezpieczenia mtu

Artykuły na temat: ubezpieczenia mtu
 • Jak stworzyć "dream team"...

  ..., postawiła sobie Anna Włodarczyk, wiceprezes MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń. Startując od zera, w ciągu czterech lat udało jej się przejąć od konkurentów 4,7 proc. rynku. I to wszystko przy... braku(...), zrozumieć i zaakceptować. Dlatego nasze ubezpieczenia są maksymalnie przyjazne dla naszych partnerów i dostosowane do ich profilu działania. Następny etap tworzenia efektywnego działu sprzedaży to...

 • Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę 2,3 mln zł na PZU SA, a karę 320 tys. zł na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia m.in. za przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania - poinformowała we wtorek KNF.

 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA oraz Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA podpisały 18 listopada br. umowę o współpracy, na mocy której od stycznia 2003 r. obie firmy rozpoczną realizację wspólnego projektu pod nazwą: "Mój Pocztylion - ubezpieczenia majątkowe".

 • MTU należy do Grupy Ergo Hestii, centrala Towarzystwa mieści się w Sopocie. Towarzystwo powstało na bazie licencji TU PBK, które w grudniu 2000 roku zostało przejęte przez Ergo Hestię.

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) określa zasady stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie oraz zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych

 • Poczta Polska: Rewolucja w ubezpieczeniach. Polisę można kupić u listonosza i w placówce

  Trwa ubezpieczeniowa ofensywa Poczty Polskiej. W ofercie są ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, ale operator już pracuje nad wprowadzeniem kolejnych: ubezpieczeń rolnych i turystycznych. W drugiej połowie roku ma ruszyć sprzedaż polis na życie. Ubezpieczenia można kupić w większości placówek poczty lub u listonoszy - sieć dystrybucji jest stopniowo poszerzana, a listonosze są wyposażani

 • "Gazeta Wyborcza": Tysiące skarg na ubezpieczycieli

  Od stycznia do końca września do rzecznika ubezpieczonych wpłynęło ponad 11 tys. skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba skarg nieznacznie wzrosła - informuje "Gazeta Wyborcza". Najwięcej dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

 • Rolnicy poszkodowanie wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się na kilka sposobów o uzyskanie pomocy. W przypadku ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o odszkodowanie, które od 1 lipca 2008 r. jest częściowo finansowane z budżetu państwa. Pierwsze wnioski o środki budżetowe mogą być składane przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie do dnia 30 września br. z tytułu odszkodowań wypłaconych...

 • Spadnie popyt na OC

  Spada import pojazdów, sprzedaż nowych nie rośnie - zapowiada się więc ostra walka o klientów. Ale nie wszystkich. Towarzystwa będą w coraz większym stopniu różnicowały stawki, tak żeby klienci, którzy powodują mniej szkód, płacili niższe stawki.

 • Jeszcze do niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe mogły w telewizyjnych spotach obiecywać klientom złote góry. Eldorado powoli się kończy.