• Informacje na temat:

  ubezpieczenia społeczne

Artykuły na temat: ubezpieczenia społeczne
 • Po pięciu latach małżeństwa mąż zmarł. Miał emeryturę rolniczą. Od kilku lat był niepełnosprawny, a ja byłam jego opiekunką. Skończyłam 64 lata i nie mam emerytury. Czy będzie mi przysługiwać renta rodzinna po mężu? Danuta, Garwolin

 • Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności - na tym polega ulga na start, przewidziana w Prawie przedsiębiorców, jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.

 • Miałem rentę naliczoną z 10 lat pracy, a wskaźnik wymiaru wyniósł 181,74 %. W 2007 roku dostałem emeryturę obliczoną z 20 lat pracy, ze wskaźnikiem 150,37%. Jak wrócić do wyższego wskaźnika podstawy wymiaru? Bolesław, Wierzbica

 • 60 proc. społeczeństwa ma bardzo małą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. ZUS chce to zmienić

  ubezpieczenia społeczne nie jako koszt, lecz jako ochronę ubezpieczeniową, która zapewnia im bezpieczeństwo - podkreśla Marcin Zieleniecki, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • ...ubezpieczeniu chorobowemu, ani wypadkowemu). Składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych finansują w całości urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy. Dzięki temu bezrobotny, który pobiera zasiłek ma zapewnioną ciągłość ubezpieczenia (okres pobierania zasiłku jest traktowany jako okres składkowy, a jest to istotne dla celów emerytalnych). Natomiast jeśli będzie pani osobą bezrobotną, ale bez...

 • Prezes ZUS: System ubezpieczeń społecznych czekają poważne wyzwania demograficzne. Konieczna jest większa edukacja Polaków

  System powszechnych ubezpieczeń społecznych, którym administruje ZUS, obejmuje ponad 20 mln Polaków. Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od 14,5 mln, a miesięcznie ZUS wypłaca emerytury i renty dla ponad 7 mln osób i zasiłki dla 0,5 mln pracujących. W perspektywie najbliższych lat, przede wszystkim ze względu na problemy demograficzne, system ubezpieczeń społecznych w Polsce stanie

 • ...wymiaru nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, jest opłacana przez ZUS (jeśli są spełnione warunki, takie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne). Składkę na ubezpieczenie(...) składek za nianię jest jeden z rodziców dziecka. 3. Gdy wynagrodzenie niani nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. 1680 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe...

 • ZPP negatywnie o projekcie nowelizacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

  Zniesienie limitu zarobków, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek emerytalnych, zwiększy pozapłacowe koszty pracy i pogorszy sytuację przedsiębiorców - ocenił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

 • Mam samotną sąsiadkę, której brakuje na życie. Ostatnio skarżyła mi się, że musi wykupić lek, który podobno kosztuje prawie 300 złotych, a nie ma za co. Czy może wystąpić do pomocy społecznej o wsparcie? – pyta Irena z woj. małopolskiego.

 • Resort rolnictwa chce upowszechnić ubezpieczenia pakietowe

  Upowszechnienie tych ubezpieczeń zakłada projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana przepisów ma zapewnić producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zdaniem ekspertów zakłady ubezpieczeniowe czeka boom na atrakcyjne polisy dofinansowywane z budżetu.