• Informacje na temat:

  ubezpieczenie chorobowe

Artykuły na temat: ubezpieczenie chorobowe
 • Idziesz do lekarza? Weźmiesz zwolnienie? A masz ubezpieczenie zarówno zdrowotne, jak i chorobowe? Od tego dużo zależy...

 • Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

  Gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać z zasiłku chorobowego. Płatnik składek wypłaca to świadczenie tylko wówczas, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób i to wyłącznie osobom pozostającym w ubezpieczeniu. W pozostałych przypadkach, w tym za okres po ustaniu

 • ...na zasiłek chorobowy, o ile choroba trwała co najmniej 30 dni. Po tym terminie ubezpieczenie chorobowe, niestety, już nas nie obejmuje. Można je wtedy wykupić. Odpowiada Agnieszka Antoniak, prawnik(...) Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę jest ubezpieczona m.in. z tytu łu ubezpieczenia zdrowotnego oraz chorobowego. W przypadku zakończenia pracy osoba ubezpieczona...

 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).

 • ...% niania, 6,5% rodzice - na ubezpieczenie chorobowe 2,45% (niania) - na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest zróżnicowana (rodzice). 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona od podstawy(...). 2. Niania obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może też podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, ale dobrowolnie. Płatnikiem...

 • Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego

  Niektórzy przedsiębiorcy nie zgłaszają się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia założenia firmy, tylko dopiero po jakimś czasie. Zdarza się, że w momencie zgłaszania do niego posiadają zaległości m.in. w składkach na ubezpieczenia społeczne za okresy sprzed dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. Mają wtedy obawy, czy przez to ZUS nie wykluczy ich z tego ubezpieczenia. Okazuje

 • Pani Alina jest na wypowiedzeniu i martwi się o swoje ubezpieczenie zdrowotne. – Czy po zakończeniu zatrudnienia będę nadal ubezpieczona? – pyta pani Alina. – Z chwilą rozwiązania stosunku pracy ustaje też ubezpieczenie zdrowotne. Przez kolejnych 30 dni będzie pani miała jeszcze prawo do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej oraz refundowanych leków. – A jeśli zachoruję? Dostanę zasiłek...

 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy pracownik odbiera wolne za nadgodziny

  o pięć stawek godzinowych. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy trwającej w marcu br. należy uzupełnić wynagrodzenie za luty br.?

 • ...ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu. Opłacane są za niego również składki na FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W tym wypadku ubezpieczenie chorobowe ma...

 • Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Będzie więc jeden przelew łącznie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.