• Informacje na temat:

  ubezpieczenie motocykla

Artykuły na temat: ubezpieczenie motocykla
 • ...cudzego auta, motocykla czy roweru, leczenie poszkodowanych oraz zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wydatki na likwidację tej szkody. Nie tylko wypadek będzie kosztował. To ubezpieczenie obowiązkowe i za jego brak grożą kary – policja nakłada mandat 50 zł i informuje UFG. Wtedy i tak będziemy musieli wykupić OC, ale dodatkowo jeszcze poza mandatem zapłacić karę! W tym roku wynosi...

 • Statystyki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju wskazują na jej stabilność i stały rozwój. Bezrobocie spada, a Polacy zarabiają coraz więcej. Większe zarobki to również większy popyt na rynku dóbr i usług. Stałą, wzrostową tendencję widać wyraźnie na rynku motoryzacyjnym, a zdecydowany progres odczuwalny jest zarówno w segmencie pojazdów nowych, jak i używanych.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe. Bez niego nie wolno prowadzić pojazdu. Dlatego za brak polisy grozi wysoka kara pieniężna. W roku bieżącym aż do 3700 zł za auto osobowe oraz do 617 zł za motocykl. Są to pochodne minimalnej płacy. Obecnie wynosi ona 1850 zł. Kara za prowadzenie pojazdu bez OC to 200

 • Kary za brak OC znowu w górę

  W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2000 zł w 2017 roku wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kierowców. Właściciele samochodów osobowych od stycznia płacić będą nawet 4000 zł.

 • ...zwrócić uwagę, czy bank nie ustala kłopotliwych warunków, takich jak regularne zasilanie rachunku określoną kwotą. Kolejna ważna sprawa to ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji kartą. Zgodnie(...) zakup drogiego sprzętu, np. elektronicznego albo motocykla, muszą mieć zgodę rodzica. Jeśli mimo to uda im się taką drogą rzecz kupić, rodzic może zażądać unieważnienia transakcji. Natomiast sprzedawca...

 • Drogie OC przesądzone? Spadają szanse na tańsze polisy komunikacyjne

  Spadają szanse na tańsze polisy komunikacyjne OC dzięki rozszerzeniu czasowego wyrejestrowania pojazdów na prywatne auta.

 • Wynagrodzenia w Niemczech

  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku na pobyt czasowy wyjechało do Niemiec 500 000 Polaków. Niemcy są również najczęściej wskazywanym przez nas kierunkiem emigracji zarobkowej. Ile wynoszą wynagrodzenia u naszych zachodnich sąsiadów? W której branży wynagrodzenia były najwyższe?

 • Samochody firmowe i limitowanie kosztów

  Nabywanie na potrzeby firmowe drogich samochodów staje się coraz powszechniejsze. Sprzyja temu stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym samochody takie mogą stanowić w firmie podlegające amortyzacji środki trwałe nawet wówczas, gdy nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Obciążanie firmowych kosztów podatkowych wydatkami na nabycie i ubezpieczenie takiego auta

 • Skutki kryzysu na greckim rynku pracy - wybrane zagadnienia

  Globalny kryzys ekonomiczny był dla Grecji katalizatorem narastających od wielu lat problemów, wynikających przede wszystkim z nieudolnie prowadzonej wewnętrznej polityki ekonomicznej.

 • Zarząd Spółki Jantar Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku podjęło uchwały w...