• Informacje na temat:

  ubezpieczenie rodzinne

Artykuły na temat: ubezpieczenie rodzinne
 • Idziesz do lekarza? Weźmiesz zwolnienie? A masz ubezpieczenie zarówno zdrowotne, jak i chorobowe? Od tego dużo zależy...

 • KE postępowanie przeciwko Austrii ws. zasiłków rodzinnych

  KE wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia unijnego prawa przeciwko Austrii w sprawie zasiłków rodzinnych w tym kraju. Chodzi o nowe przepisy, zgodnie z którymi świadczenia rodzinne i ulgi rodzinne obywateli UE pracujących w Austrii, których dzieci mieszkają za granicą, podlegają indeksacji.

 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  ...kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi ono 623 zł). Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, m.in. gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub...

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

  Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci.

 • Niektóre towarzystwa oferują specjalne pakiety rodzinne.

 • Dodatkowe emerytury otrzymają ubezpieczeni w KRUS

  KRUS wyda na dodatkowe emerytury ponad miliard zł, wypłaci je wszystkim emerytom i rencistom w wysokości 1100 zł brutto. Z tego uprawnienia skorzysta 901 tysięcy emerytów pobierających świadczenia finansowane przez KRUS i 197 tysięcy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz 43 tysiące osób pobierających renty rodzinne w ramach systemu ubezpieczenia rolniczego.

 • Nie samą płacą żyje pracownik

  Natalia Dykiert, HR manager. Firma ma też pracownicze pakiety medyczne, ubezpieczenie, karty sportowe, czy dofinansowanie uczestnictwa w biegach. Największą sensację wśród odwiedzających biuro firmy(...) i żłobek, czy pikniki rodzinne. Do dobrodziejstw oferowanych zatrudnionym wlicza się także najczęściej zniżki na firmowe produkty czy usługi, premie, paczki świąteczne, spotkania integracyjne, szkolenia...

 • Rodzinna alternatywa dla ubezpieczeń pracowniczych

  Grupowe ubezpieczenie na życie kojarzone jest najczęściej z polisą stanowiącą element pakietu pracowniczego oferowanego przez duże zakłady pracy. Jego niezaprzeczalną zaletą jest niższa cena niż w przypadku polisy indywidualnej oraz możliwość objęcia nim członka rodziny. Nie trzeba jednak być zatrudnionym w wielkiej korporacji, aby móc z niego skorzystać na bardzo dobrych warunkach.

 • ...60 proc. Można je uzyskać też, jeśli wykupisz szerszy pakiet ubezpieczenia, np. NNW (wypłata odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek) i pakiet AC. ✔ Warto rozważyć rodzinne ubezpieczenie na życie, dla(...). 2 Ubezpieczenie na życie Choć p. Jan z Poznania miał polisę od dwóch i pół roku, żona ma problem z uzyskaniem odszkodowania po jego śmierci wywołanej zawałem. Powód: zgon wywołała choroba, na którą...

 • Warto zadbać o ubezpieczenie na życie i zdrowie

  W pozyskaniu i utrzymaniu dobrych pracowników coraz większe znaczenie mają benefity pozapłacowe, takie jak ubezpieczenie ma życie i ubezpieczenie zdrowotne - mówi Julita Czyżewska, prezes zarządu PZU Zdrowie.