• Informacje na temat:

  ubezpieczenie rodzinne

Artykuły na temat: ubezpieczenie rodzinne
 • Idziesz do lekarza? Weźmiesz zwolnienie? A masz ubezpieczenie zarówno zdrowotne, jak i chorobowe? Od tego dużo zależy...

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

  Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci.

 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  ...kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi ono 623 zł). Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, m.in. gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub...

 • Rodzinna alternatywa dla ubezpieczeń pracowniczych

  Grupowe ubezpieczenie na życie kojarzone jest najczęściej z polisą stanowiącą element pakietu pracowniczego oferowanego przez duże zakłady pracy. Jego niezaprzeczalną zaletą jest niższa cena niż w przypadku polisy indywidualnej oraz możliwość objęcia nim członka rodziny. Nie trzeba jednak być zatrudnionym w wielkiej korporacji, aby móc z niego skorzystać na bardzo dobrych warunkach.

 • Niektóre towarzystwa oferują specjalne pakiety rodzinne.

 • Warto zadbać o ubezpieczenie na życie i zdrowie

  W pozyskaniu i utrzymaniu dobrych pracowników coraz większe znaczenie mają benefity pozapłacowe, takie jak ubezpieczenie ma życie i ubezpieczenie zdrowotne - mówi Julita Czyżewska, prezes zarządu PZU Zdrowie.

 • Nie samą płacą żyje pracownik

  Natalia Dykiert, HR manager. Firma ma też pracownicze pakiety medyczne, ubezpieczenie, karty sportowe, czy dofinansowanie uczestnictwa w biegach. Największą sensację wśród odwiedzających biuro firmy(...) i żłobek, czy pikniki rodzinne. Do dobrodziejstw oferowanych zatrudnionym wlicza się także najczęściej zniżki na firmowe produkty czy usługi, premie, paczki świąteczne, spotkania integracyjne, szkolenia...

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego świadczenia naliczyć składki do ZUS.

 • ...60 proc. Można je uzyskać też, jeśli wykupisz szerszy pakiet ubezpieczenia, np. NNW (wypłata odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek) i pakiet AC. ✔ Warto rozważyć rodzinne ubezpieczenie na życie, dla(...). 2 Ubezpieczenie na życie Choć p. Jan z Poznania miał polisę od dwóch i pół roku, żona ma problem z uzyskaniem odszkodowania po jego śmierci wywołanej zawałem. Powód: zgon wywołała choroba, na którą...

 • Za leczenie trzeba płacić? Polacy coraz częściej decydują się na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

  Jeśli wierzyć informacjom przekazanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Polacy tracą nadzieję na naprawę publicznej służby zdrowia. Liczba osób ubezpieczonych w ramach prywatnych polis zdrowotnych zwiększyła się o 26 proc. tylko w II kwartale 2017 roku - wynika z danych PIU.