• Informacje na temat:

  ubezpieczenie społeczne

Artykuły na temat: ubezpieczenie społeczne
 • ...automatycznie zyskam ubezpieczenie. Jak ono działa? Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz emerytalnemu i rentowemu (nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, ani wypadkowemu). Składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych finansują w całości urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy. Dzięki temu bezrobotny, który pobiera zasiłek...

 • Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności - na tym polega ulga na start, przewidziana w Prawie przedsiębiorców, jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.

 • ...wymiaru nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, jest opłacana przez ZUS (jeśli są spełnione warunki, takie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne). Składkę na ubezpieczenie(...) od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie). Wynoszą one: - na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy (składkę finansują rodzice i niania w równych częściach) - na ubezpieczenia rentowe 1,5

 • Prezes ZUS: System ubezpieczeń społecznych czekają poważne wyzwania demograficzne. Konieczna jest większa edukacja Polaków

  System powszechnych ubezpieczeń społecznych, którym administruje ZUS, obejmuje ponad 20 mln Polaków. Składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od 14,5 mln, a miesięcznie ZUS wypłaca emerytury i renty dla ponad 7 mln osób i zasiłki dla 0,5 mln pracujących. W perspektywie najbliższych lat, przede wszystkim ze względu na problemy demograficzne, system ubezpieczeń społecznych w Polsce stanie

 • Eksperci: Obowiązek ubezpieczenia społecznego powinien obejmować wszystkie formy zatrudnienia

  ...w najbliższych latach może się to zmienić. - Uważam, że wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego od każdego tytułu zatrudnienia, nieważne, czy to jest umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa...

 • ZPP negatywnie o projekcie nowelizacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

  Zniesienie limitu zarobków, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek emerytalnych, zwiększy pozapłacowe koszty pracy i pogorszy sytuację przedsiębiorców - ocenił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

 • Od dłuższego czasu poszukuję pracy. Ostatnio byłam na rozmowie w dobrej firmie, gdzie, niestety, zaproponowano mi posadę na umowę zlecenie. Czy w takiej sytuacji będę miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Proszę o odpowiedź, to dla mnie bardzo ważne. Justyna Rochwicka z Kawęczyna...

 • Resort rolnictwa chce upowszechnić ubezpieczenia pakietowe

  Upowszechnienie tych ubezpieczeń zakłada projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiana przepisów ma zapewnić producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zdaniem ekspertów zakłady ubezpieczeniowe czeka boom na atrakcyjne polisy dofinansowywane z budżetu.

 • Po pięciu latach małżeństwa mąż zmarł. Miał emeryturę rolniczą. Od kilku lat był niepełnosprawny, a ja byłam jego opiekunką. Skończyłam 64 lata i nie mam emerytury. Czy będzie mi przysługiwać renta rodzinna po mężu? Danuta, Garwolin

 • 80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Ok. 14 mld zł emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń - wypłaca co miesiąc ZUS, którego 80-lecie przypada w piątek. W ciągu roku Zakład ma kontakt z ponad 20 mln klientów. Wpływają do niego składki 14,5 mln osób, wpłacane przez 2 mln przedsiębiorców.