• Informacje na temat:

  ubezpieczenie wypadkowe

Artykuły na temat: ubezpieczenie wypadkowe
 • ...% niania, 6,5% rodzice - na ubezpieczenie chorobowe 2,45% (niania) - na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest zróżnicowana (rodzice). 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona od podstawy(...). 2. Niania obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może też podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, ale dobrowolnie. Płatnikiem...

 • Nowe stawki składek wypadkowych - szansa czy zagrożenie?

  W kwietniu weszło w życie rozporządzenie MPiPS, ustanawiające nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy. Mali przedsiębiorcy oszczędzą dzięki niemu tylko 3,09 zł od osoby, a więksi? To zależy - wyższą kategorię ryzyka (a więc konieczność płacenia wyższej składki), przyznano ośmiu grupom działalności.

 • ...9 osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu. Uiszcza on bowiem składki wypadkowe w zryczałtowanej wysokości. Dla potrzeb różnicowania stopy procentowej składki wypadkowej płatnicy zostali podzieleni na 3 grupy: niepodlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, podlegających wpisowi do rejestru...

 • Chaos w składkach wypadkowych. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat

  Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwa stracą możliwość ubiegania się o nienależnie opłacone składki sprzed dziesięciu lat, do czego teraz jeszcze mają prawo. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat. Skróci się bowiem do 5 lat okres, za który płatnik będzie mógł otrzymać zwrot składek wypadkowych. A to wszystko za sprawą ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), która wprowadziła zmiany do art. 24 ust. 4 i...

 • Będą płacić wypadkowe

  Zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektami obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zostaną objęte osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczące usługi poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zlecającego usługę.

 • Wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalana jest na rok składkowy, który nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 marca następnego roku.

 • Prezydent podpisał ustawę w sprawie umowy o pracę pomocnika rolnika

  ...​Prezydent podpisał ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

 • Nowy rok szkolny - warto dodatkowo ubezpieczyć dziecko

  Najważniejszą cechą dobrego ubezpieczenia nie jest jego niska cena, lecz odpowiedni zakres i uczciwe odszkodowanie, które zrekompensuje poniesioną szkodę oraz pomoże w rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

 • Prowadzę niewielką firmę. Chciałabym wiedzieć, ile w przyszłym roku będą wynosić składki na ubezpieczenie społeczne? Ewa z Opola...

 • Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności - na tym polega ulga na start, przewidziana w Prawie przedsiębiorców, jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.