• Informacje na temat:

  ubezpieczenie wypadkowe 2013

Artykuły na temat: ubezpieczenie wypadkowe 2013
 • PiS łata dziury w systemie. Oskładkuje umowy o dzieło

  ...w 2016 r. popularność dzieła jeszcze wzrosła po tym, jak składkami na ubezpieczenie społeczne obłożono wszystkie umowy-zlecenia (wcześniej to one były podstawowym typem tzw. umowy śmieciowej; w 2015 r. na(...) z innymi formami zatrudnienia. Częściowe - bo z przeglądu wynika, że przy dziele płacono by tylko składkę rentową i emerytalną (o wypadkowej i chorobowej nie ma mowy). Takie zrównanie ograniczy...

 • Zgłaszanie wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

  Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która uległa wypadkowi przy pracy, może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinno nastąpić zgłoszenie wypadku. Dokonuje się tego w ZUS, który na tę okoliczność sporządza kartę wypadku będącą podstawą do wypłaty świadczeń wypadkowych.

 • Dietetyczne wynagrodzenie bez składek

  ..., chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne. W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła przypadki niezgłoszenia pracowników przez 1,2 tys. firm. Po terminie obowiązek ten(...) granicami kraju, nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. O taką wykładnię wystąpił przedsiębiorca do ZUS w Gdańsku. We wniosku wskazał, że...

 • Rośnie zainteresowanie projektem "Lekcje z ZUS"

  Ponad 51 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w programie "Lekcje z ZUS". Zakład kształci młodych ludzi w zakresie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Zachętą do udziału w projekcie jest Olimpiada Wiedzy. Spełnione są wszystkie wymagania formalne, aby finaliści olimpiady byli brani pod uwagę podczas rekrutacji na określone kierunki na uczelniach wyższych, z którymi ZUS ma podpisane umowy. To również gwarancja wysokiego poziomu zajęć - przekonuje prezes ZUS.

 • ...mieszkań Od stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (DzU z 2013 r., poz. 1304). Program będzie się nazywał „Mieszkanie dla(...) 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było...

 • Wysokość składki zdrowotnej w 2015 r. rośnie o ponad 3 proc.

  W tym roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zapłacą składki na ZUS w wysokości 446,88 zł, zaś przedsiębiorcy ze stażem dłuższym niż 24 miesiące - 1095,37 zł miesięcznie - wynika z analizy Tax Care.

 • ​Wynagrodzenie za pracę i chorobę dla pracownicy w ciąży

  ...składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Przykład Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2013(...) (zmniejszany za okres absencji chorobowej) w kwocie 320 zł, wypłacane ostatniego dnia miesiąca. W okresie od 21 do 31 lipca 2013 r. (11 dni) pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu...

 • ZUS w komfortowej sytuacji, ale legion młodych emerytów może mu zaszkodzić

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w najlepszej kondycji od co najmniej 10 lat. Rośnie zdolność do obsługi bieżących zobowiązań ze spływających składek, ale możliwość wcześniejszego niż teraz przechodzenia na emeryturę zmniejszy dochody i zwiększy wydatki ZUS. Sprzyjać mu będzie sytuacja na rynku pracy.

 • Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

  ...służbę przed 2013 rokiem mieli prawo do przejścia na emeryturę po 15-letniej służbie, bez względu na wiek. Zatem nawet 35-letni funkcjonariusze mogli odejść z pracy w służbach i pobierać świadczenia(...) o potencjale tej grupy zawodowej. ZUS podaje, że w 2013 roku w Polsce było ok. 206 tysięcy emerytów - byłych górników. Jak pokazuje wykres 4., 26% z nich to osoby poniżej 54. roku życia. Byłych...

 • Czy deweloperzy podniosą ceny mieszkań?

  O ile zdrożały mieszkania na rynku deweloperskim? Jakich podwyżek możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Jakie czynniki będą miały decydujący wpływ na wzrost cen ofertowych? Sondę prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl