• Informacje na temat:

  ubezpieczenie zdrowotne

Artykuły na temat: ubezpieczenie zdrowotne
 • ...(Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135). Skorzysta też rodzina Gdy mamy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne(...) ubezpieczenia przez męża. Jeśli chce mieć pewność, że w razie choroby lub wypadku będzie mogła skorzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych, musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego...

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

  Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci.

 • Od 12 stycznia mamy łatwiejszy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 • 32 mln Amerykanów może stracić ubezpieczenia zdrowotne

  32 mln Amerykanów straci w najbliższych latach ubezpieczenia zdrowotne jeśli Republikanom uda się przeforsować ich plan likwidacji Obamacare - oceniło w tym tygodniu Biuro Budżetowe Kongresu (CBO). Tylko w przyszłym roku ubezpieczenie to może stracić 17 mln osób.

 • Podróżując, warto ubezpieczyć się na wypadek problemów ze zdrowiem. W Unii Europejskiej chroni nas Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) .

 • Coraz więcej Polaków wykupuje ubezpieczenia zdrowotne

  Ponad 368 mln zł wydali Polacy na polisy zdrowotne w I poł. 2018 roku. To o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Główną motywacją do zawierania dodatkowych, zdrowotnych umów ubezpieczeniowych nie jest ich wyjątkowa jakość, a raczej właśnie brak wiary w publiczne świadczenia z NFZ.

 • Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę jest ubezpieczona m.in. z tytu łu ubezpieczenia zdrowotnego oraz chorobowego. W przypadku zakończenia pracy osoba ubezpieczona(...) powinien w ciągu 7 dni zgłosić u swojego pracodawcy potrzebę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, np. żony. Jeżeli były pracownik rozchoruje się w ciągu 14 dni od momentu rozwiązania umowy, może liczyć...

 • Ubezpieczenie zdrowotne zastępuje usługi NFZ

  Polacy coraz częściej wykupują prywatne pakiety medyczne. Już 40% Polaków korzysta w sposób "mieszany" z usług NFZ oraz opłacanej prywatnie opieki medycznej. Eksperci rynku ubezpieczeń zdrowotnych zauważają, że pacjenci rezygnują z NFZ na rzecz usług oferowanych w ramach polisy.

 • ...poprzedniego ubezpieczenia, np. świadectwo pracy lub wydane przez zakład pracy zaświadczenie. Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 4005,97 zł). Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta zmienia się co kwartał. W styczniu, lutym i marcu 2014 jest to 360,54 zł. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne...

 • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych dynamicznie rośnie

  Według opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń danych liczba osób objętych ochroną oferowaną przez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o 14% rok do roku i osiągnęła poziom blisko 2,3 mln osób. Wartą uwagi jest również wysokość składki, jaką Polacy wydają na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. W pierwszym półroczu 2018 r. składka przypisana brutto wzrosła o 19% w porównaniu z zeszłym