• Informacje na temat:

  ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Artykuły na temat: ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego
 • ...na http://epuap.gov.pl). Do formularza dołączamy zeskanowane lub sfotografowane dokumenty. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymamy drogą e-mailową. Ubezpieczenie zdrowotne Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym od chwili zyskania statusu bezrobotnego aż do 30 dni po jego utracie. Ubezpieczenie może objąć także małżonka oraz dzieci, które się uczą i nie...

 • W razie choroby - karta EKUZ

  Jesteś ubezpieczony i wyjeżdżasz za granicę? Masz prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia w każdym kraju Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii. Dowodem ubezpieczenia ważnym za granicą jest EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Otrzymasz ją w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w miejscu swojego zamieszkania.

 • Jeśli wyjeżdżasz za granicę, a masz kłopoty ze swoim zdrowiem, wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 • 1 tys. zł dla wszystkich rodzin, którym urodziło się dziecko

  1 tys. zł miesięcznie będą od 2016 r. otrzymywać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego - zakłada projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do świadczenia będą uprawnieni m.in. bezrobotni, studenci i osoby na umowach cywilno-prawnych.

 • Gdy zostałaś zwolniona z pracy W czasie, gdy mamy umowę o pracę albo umowę zlecenie, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym....

 • Ubezpieczenia? Możemy mieszkać tam, gdzie chcemy? Cieszmy się tym, co mamy

  Nie musimy mieć dzieci. Możemy mieszkać, gdzie chcemy. Na starość dostaniemy tyle, ile odłożyliśmy. Własność prywatna górą. Na razie te zdania są prawdziwe, ale tak nie musi być wiecznie.

 • ...sytuacji prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Osoby, które nie są ubezpieczone, nie pracują i nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z tytułu posiadania prawa do renty, emerytury, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, mogą nabyć prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli ich dochód nie przekracza kwoty 542 zł brutto. Decyzja potwierdzająca prawo do bezpłatnych świadczeń...

 • GUS: Rosną przeciętne płace i zatrudnienie

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. wyniosło 4214,14 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To oznacza wzrost o 4,9 proc. licząc rok do roku - podał w piątek GUS.

 • ...„Dostałem wypowiedzenie i za 3 miesiące zostanę bez pracy. Co zrobić, by nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne?” - chce wiedzieć Krzysztof L. z Zamościa.

 • Osiatyński: RPP nie powinno obniżać stóp procentowych

  Pomimo przedłużającej się deflacji Rada Polityki Pieniężnej nie powinna dalej obniżać stóp procentowych uważa - prof. Jerzy Osiatyński, członek RPP. Jedną z przyczyn jest fakt, że to nie brak dostępu do kredytów hamuje inwestycje firm. Drugą jest troska o stabilność i tak obciążonego już systemu bankowego.